Sporthal De Veiling

Accommodatie

  • 1 polyvalente zaal van 31 x 16 meter met puntelastische sportvloer;
  • Kleedkamers met douchemogelijkheid.

De toezichter is te bereiken op het nummer 059 27 34 82.

Info en reserveren

Een reservatieaanvraag kan uitsluitend via het e-formulier. Telefonische aanvragen of aanvragen ter plaatse worden niet aanvaard.

Doe hier je aanvraag

Regelmatige gebruikers

Wie permanent gebruik van de infrastructuur wil maken moet elk jaar vóór 1 mei een schriftelijke aanvraag indienen met opgave van de gewenste dagen, uren en terreinen voor het gebruik van de sportzalen tijdens de volgende maanden:

  • mei, juni van het lopende sportseizoen;
  • augustus tot april van het volgende sportseizoen
Occasionele gebruikers

Occasionele gebruikers moeten hun aanvraag minstens drie weken voor het geplande gebruik indienen met vermelding van:

  • de termijn en dagen waarop zij de zalen wensen te gebruiken;
  • de naam en het adres van de persoon die verantwoordelijk is en van de persoon aan wie de factuur voor de gebruiksvergoeding moet worden gestuurd.
Sportmanifestaties, sportkampen, tornooien, stages, ...

Voor de aanvraag van sportmanifestaties, sportkampen, tornooien, stages voor de maanden mei, juni, juli en augustus moeten de gebruikers een schriftelijke aanvraag met opgave van de gewenste dagen, uren en terreinen richten voor 11 november van het voorgaande kalenderjaar.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.