Stedelijke en niet-stedelijke sportinfrastructuur

Alle sportinfrastructuur van Stad Oostende is gesloten tot nader order. Dit om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.