Sportpark De Schorre

Accomodatie

 • 22 voetbalterreinen
 • 1 joggingparcours
 • 1 baseballterrein
 • 1 american footballveld
 • 1 cricketterrein
 • 1 wielerpiste 'Schorredroom'
 • 1 mountainbikeparcours
 • 1 evenementenweide
 • 1 BMX parcours
 • 1 polyvalente sportzaal
 • sportcentrum Mr. V-Arena

Het terreintoezicht is te bereiken op het nummer 0498 88 59 19

Reserveren

Een reservatieaanvraag kan uitsluitend via het e-formulier. Telefonische aanvragen of aanvragen ter plaatse worden niet aanvaard.

Doe hier je aanvraag

Regelmatig gebruik

Regelmatige gebruikers doen jaarlijks vóór 15 april een schriftelijke aanvraag met opgave van de gewenste dagen, uren en terreinen voor het gebruik tijdens mei, juni, juli en augustus van het lopende jaar enerzijds en augustus tot en met april het daaropvolgende jaar in het kader van het volgende sportseizoen anderzijds.

Occasioneel gebruik

Occasionele gebruikers moeten minstens één week voor het geplande gebruik reserveren. Meer info via het reglement van inwendige orde.

FARYS|TMVW
De exploitatie  wordt uitgevoerd door FARYS|TMVW - Stropstraat 1 - 9000 Gent - BTW BE 0200 068 636.

 • Crossfit station