Sportpark De Schorre

Accomodatie

 • 22 voetbalterreinen
 • 1 joggingparcours
 • 1 sintelpiste van 400 m
 • 1 baseballterrein
 • 1 American footballveld
 • 1 cricketterrein
 • 1 wielerpiste
 • 1 mountainbikeparcours
 • 1 evenementenweide
 • 1 BMX parcours
 • 1 polyvalente sportzaal
 • sportcentrum Mr. V-Arena

Het terreintoezicht is te bereiken op het nummer 0498 88 59 19

Reserveren

Een reservatieaanvraag kan uitsluitend via het e-formulier. Telefonische aanvragen of aanvragen ter plaatse worden niet aanvaard.

Doe hier je aanvraag

Regelmatig gebruik

Regelmatige gebruikers doen jaarlijks vóór 15 april een schriftelijke aanvraag met opgave van de gewenste dagen, uren en terreinen voor het gebruik tijdens mei, juni, juli en augustus van het lopende jaar enerzijds en augustus tot en met april het daaropvolgende jaar in het kader van het volgende sportseizoen anderzijds.

Occasioneel gebruik

Occasionele gebruikers moeten minstens één week voor het geplande gebruik reserveren. Meer info via het reglement van inwendige orde.Exploitant: FARYS – Stropstraat 1 – 9000 Gent – O.N. BE 0200 068 636

Farys logo

 • Crossfit station
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.