De Sportraad is het adviesorgaan inzake sport- en beweging in Oostende en stimuleert overleg en samenwerking tussen de sportverenigingen of bemiddelt als er geschillen zijn tussen de aangesloten verenigingen of tussen de verenigingen en derden.

De Sportraad is de gesprekspartner bij uitstek van het College van Burgemeester en Schepenen als het gaat over algemene sportzaken en zaken die de sportverenigingen overstijgen. Daarbij geeft de raad ook advies (al dan niet op vraag van het College) over aangelegenheden waarbij de belangen van de sport rechtstreeks zijn betrokken, zoals de uitwerking van een gemeentelijk sportbeleid.

Maandelijks komt de Sportraad samen met het bestuur waarin er een vertegenwoordiging is van sportclubs, scholen en niet-gebonden sporters. 

Meer info en verslagen op de website van de Sportraad

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.