Spuikom

Spuikom

Hoofdthemas

De Spuikom is de zuidelijke grens van de Vuurtorenwijk. Een spuikom is een kunstmatig gegraven bassin die in  verbinding staat met een zeehaven. In het verleden hadden spuikommen de functie om overtollig slib uit een havengeul te verwijderen, zonder hulp van baggerschepen. Bij hoogwater liet men de spuikom vollopen om dan bij laagwater de sluis tussen de havengeul en de spuikom te openen. Door de grote kracht van het water, spoelde het slib vanzelf terug de zee in. De Oostendse Spuikom werd aangelegd vanaf 1900, maar bij de eerste experimenten in 1912 ging het meteen fout. De stroming bleek te krachtig en veroorzaakte schade aan de kaaimuren van de haven. In de Eerste Wereldoorlog werd de Spuikom vernield en nadien nooit opnieuw hersteld.

Vandaag heeft de Spuikom meer dan ooit een recreatieve functie. Het gigantische wateroppervlak van 80 hectare (meer dan 120 voetbalvelden!) nodigt uit om te zeilen of te surfen. Aan de oevers mag je met een vergunning ook vissen en rond de Spuikom is het fantastisch joggen of fietsen. Tijdens de wintermaanden is de noordelijke helft van de Spuikom een rustgebied voor watervogels: aalscholvers, brilduikers, dodaars, futen en meerkoeten. In het voorjaar worden de eilandjes in het noordwestelijke deel gebruikt door onder andere broedende visdieven. Er wordt ook aan zeewetenschappelijk onderzoek gedaan in de Spuikom. Ten slotte heeft het water de bestemming 'schelpdierwater' gekregen: er zijn twee zones die gebruikt worden als 'kweekparken' voor oesters.

 
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.