Stad Oostende bouwt met gebiedsteams en parkenplan aan betere wijken

Stad Oostende kiest resoluut voor een beleid op maat van de wijken. Via gebiedsteams, stadsmariniers en een parkenplan brengt de Stad diverse wijkpartners en burgers samen om signalen uit de buurt op te vangen en op te lossen.

Samen sterker in de wijk

Verschillende stadsdiensten hebben een wijkgerichte werking. Zo heeft elke wijk in Oostende heeft een eigen ontmoetingscentrum. Die ontmoetingscentra werken een aanbod uit op maat van de wijken door verschillende samenwerkingen op te zetten met organisaties in de buurt. Ook de Lokale Politie, straathoekwerk en de stadsmariniers hebben al een tijdlang een werking op wijkniveau. Al deze organisaties vangen relevante signalen op, die tweemaandelijks onderling worden besproken tijdens gebiedsteams. Hierdoor kan de Stad sneller aan de slag om concrete oplossingen uit te werken. Deze bottom-up aanpak heeft geleid tot verschillende verbeteringen in alle buurten en wijken van de stad.

Op basis van die signalen worden kleine aanpassingen uitgevoerd, die toch een aanzienlijke impact hebben op de leefbaarheid in de wijk. Zo werden er vuilnisbakken verplaatst naar een betere positie, werden enkele hagen verlaagd om zichtbaarheid te verhogen en werd er sterkere ledverlichting geplaatst. Ook werd er geĆ«xperimenteerd met dummycamera's. Daarnaast zijn er ook grotere projecten gerealiseerd, zoals het aanplanten van betonblokken tegen drifters in Stene en het verder ontwikkelen van een hondenloopweide in de Brigade Pironlaan. Via het participatieproject Wijkprikkels dienden enkele buurtbewoners het idee in om er extra speeltoestellen te voorzien. Ook dit jaar kunnen alle Oostendenaars een idee indienen voor hun wijk.

Parkenplan als leidraad voor een betere wijk

Stad Oostende stelde ook een 'parkenplan' op. Voor dat plan werden maar liefst 100 scans uitgevoerd van pleinen, parken en andere openbare ruimtes in de stad. Een scan omvatte een vooronderzoek, een plaatsbezoek en een terugkoppeling aan de (andere) bevoegde diensten van Stad Oostende. Bij de opmaak van het plan werd er rekening gehouden met signalen en meldingen van buurtbewoners. Met dit plan wil de Stad de sterktes en zwaktes van deze ruimtes in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. In het plan staan ook telkens aanbevelingen op korte en lange termijn. Hoewel sommige aanbevelingen uit het rapport grotere werken vereisen, zal het parkenplan dienen als waardevolle leidraad voor toekomstige ontwikkelingen in de buurten en wijken van Oostende.

Gepubliceerd op vrijdag 26 april 2024 11.18 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.