Stad Oostende investeert extra in de politie

Stad Oostende investeert de volgende jaren stevig in de politie. Om het personeelsbestand uit te breiden wordt in totaal 7,5 miljoen euro extra voorzien, gespreid over de komende vijf jaar.

Zo wil de stad tegemoet komen aan de structurele onderbezetting, het gewijzigde takenpakket en de veranderende vormen van criminaliteit. Er komen tegen 2025 een 35-tal extra personeelsleden bij. Daarnaast zal de politie slimme camera’s en bodycams aankopen, wordt er geïnvesteerd in ICT en wordt het wagenpark milieuvriendelijker gemaakt.

Cybercriminaliteit en zomerpiek aanpakken

De politie krijgt voortaan elk jaar 500.000 euro extra budget vanuit Stad Oostende, voor de uitbreiding van het personeelsbestand. In totaal gaat het over 7,5 miljoen euro in de volgende vijf jaar. In 2021 wordt al gestart met de aanwerving van 14 politie-inspecteurs. Tegen 2025 komen daar een twintigtal operationele en administratieve profielen bij.

De diversiteit aan taken vraagt om specifieke expertise op en naast het terrein (bv. cybercriminaliteit). Ook de jaarlijkse zomerpiek aan de kust, waarbij er steeds een tekort is aan politiepersoneel, is een gekend probleem dat de stad wil aanpakken. De wijkpolitie wordt gereorganiseerd en versterkt, er komen extra wijkinspecteurs. De focus ligt op meer blauw op straat. Er zal ook regelmatig wijkpolitie aanwezig zijn in de ontmoetingscentra.

Slimme camera's en bodycams

Het stadsbestuur investeert daarnaast in andere belangrijke middelen voor een veilig Oostende:

  • Slimme camera’s om toe te zien op veiligheid en op mobiliteit.
  • Bodycams voor politiemensen op het terrein, ter bescherming van zowel de burger als onze politiemensen die steeds vaker te kampen krijgen met geweld tegen de politie.
  • Investering in ICT & softwarepakketten om de digitale criminaliteit te bestrijden.
  • Een duurzamer wagenpark: vervanging van voertuigen door milieuvriendelijkere wagens, uitgerust met de technologische mogelijkheden om correct en veilig te werken.
Gepubliceerd op maandag 7 december 2020 19.55 u.