Stad Oostende investeert in rioolstelsel met nieuw onderhoudsplan

Het rioolstelstel van Stad Oostende wordt grondig onder handen genomen. Vandaag start netwerkbeheerder FARYS met werkzaamheden in het oude stadscentrum. De bedoeling is om alles in orde te hebben tegen eind juni 2022 in de aanloop naar het toeristisch hoogseizoen.

Rioolproblemen kwamen vaak pas aan de oppervlakte als mensen er hinder van ondervonden. Daarom brengen we met dit nieuwe plan mogelijke problemen veel vroeger in kaart, waardoor de Oostendenaars in de toekomst veel minder overlast zullen ondervinden dan vandaag. We starten met het oude stadscentrum zodat alles er piekfijn in orde is bij de start van het toeristisch hoogseizoen. Maar ook worden vervolgens alle andere wijken onder handen genomen, want voorkomen is altijd beter dan genezen.

Aangepast onderhoudsplan

In een eerste fase komt het oude stadscentrum aan de beurt. Los van de dagelijkse interventies en het dagelijks onderhoud worden alle riolen nu grondig gekuist en de vastgestelde problemen in kaart gebracht. Op basis van deze bevindingen wordt een aangepaste planning uitgewerkt. Na het hoogseizoen volgt dan een evaluatie en opmaak van een planning voor het najaar.

Sensibilisering noodzakelijk

Naast het onderhoud zet Stad Oostende ook actief in op preventie. Vetlozers of andere vervuilers zullen gesensibiliseerd worden en - in een volgende fase - ook geverbaliseerd indien nodig.

Gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2022 12.06 u.