Stad Oostende koopt fietstaxi's aan

Om senioren te stimuleren om meer te bewegen en om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan, kocht Stad Oostende recent twee fietstaxi’s aan. De fietstaxi's zullen worden ingezet in de ontmoetingscentra.

Om senioren te stimuleren om meer te bewegen en om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan, kocht Stad Oostende recent twee fietstaxi’s aan. Deze fietstaxi’s worden ingezet om de mobiliteit van senioren ook voor korte afstanden te verzekeren. Dit verhoogt de toegankelijkheid van onze ontmoetingscentra.

Uit overleg met verschillende partners blijkt dat het probleem van de mobiliteit bij minder mobiele senioren in Oostende zich voornamelijk manifesteert bij korte afstanden. Deelname aan sociale activiteiten en medische afspraken die voor de fysieke en emotionele gezondheid van ouderen belangrijk zijn, worden op die manier belemmerd. Het openbaar vervoer is vaak niet aangepast aan de noden van de senioren, mindermobielencentrales hebben het moeilijk om kleine ritten te organiseren en taxi’s zijn voor die korte afstanden vaak te duur.

In het verleden bleek ook al dat de bezoekers van de ontmoetingscentra vaak problemen ervaren om ter plaatse te komen. Met de aankoop van deze fietstaxi’s werd dit knelpunt dus opgelost.

Nu al wordt een fietstaxi ingezet in de Vuurtorenwijk. Senioren worden van én naar het ontmoetingscentrum De Ballon gebracht. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de noden van personen die minder mobiel zijn en er op eigen houtje niet meer toe geraken maar het toch erg belangrijk vinden om dagelijks naar hun OC af te zakken, bv. voor hun dagelijkse warme maaltijd. Daarenboven is deelnemen aan activiteiten en sociaal contact van cruciaal belang om niet in een situatie van sociaal isolement te belanden. Verder kan de fietstaxi ook andere zorg- of vrijetijdsinitiatieven toegankelijker maken.

Bovendien is een fietstaxi een groen en flexibel vervoersmiddel dat perfect past binnen het streven naar een verkeersluwe binnenstad en het omvormen van Oostende tot dé fietsstad van Vlaanderen. Het gebruik van de fietstaxi is gratis.

Dit initiatief kwam tot stand met de steun van SAIL.

Gepubliceerd op woensdag 30 oktober 2019 0.00 u.