Stad Oostende lanceert op 30 juni participatietraject rond koloniaal verleden

Stad Oostende gaat aan de slag met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte. Op donderdag 30 juni, de Onafhankelijkheidsdag van Congo, geeft de Stad het startschot van het participatietraject rond deze koloniale verwijzingen.

Samen met haar inwoners zal Stad Oostende een plan uitwerken dat ruimte creƫert om in dialoog te gaan over de koloniale verwijzingen in de publieke ruimte. In dit participatietraject kaderen we ons koloniaal verleden en gaan we vanaf donderdag 30 juni 2022 samen op zoek naar manieren om dit verleden een plaats te geven.

Koloniale verwijzingen in Oostende

In Oostende zijn er tal van koloniale verwijzingen. Zo gaf koning Leopold II opdracht tot het aanleggen van het Maria Hendrikapark, het Leopoldpark, de Sint-Petrus-en -Pauluskerk, de Wellingtonrenbaan en de Koninklijke Gaanderijen. Leopold II en zijn familie worden ook op verschillende locaties vernoemd en afgebeeld. Denk maar aan het ruiterbeeld aan de Drie Gapers. Veel van deze locaties vormen vandaag nog steeds iconische trekpleisters van onze Stad aan Zee.

Publieke ruimte aanpakken

De manier hoe deze parken en bouwwerken tot stand kwamen, blijft zeer omstreden. De financiering gebeurde door het kapitaal dat Leopold II verzamelde in de Congo-Vrijstaat, het persoonlijke eigendom van de vorst. Onder het bewind van de toenmalige koning gebeurden gruwelijke praktijken zoals martelingen, moorden en meest typerend het afhakken van handen. 

In dialoog gaan over hoe we moeten omgaan met koloniale symbolen in de publieke ruimte is slechts het startpunt van het proces om structurele ongelijkheid aan te pakken. Toch is het aanpakken van de publieke ruimte essentieel.

Participatietraject

Kom donderdag 30 juni naar het ruiterbeeld van Leopold II en ontdek de verschillende acties uit het participatietraject. Ga in dialoog met iemand uit onze mensenbib over de koloniale verwijzingen in Oostende. Wandel binnen in Kaap en bekijk enkele video-installaties die gelinkt zijn aan koloniale symbolen. Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom voor gratis Congolese hapjes en kunnen jullie genieten van Congolese muziek door Matondo en DJ Eastendrock.

Prik ook al 30 juni 2023 in je agenda. Op die datum schotelen we je de resultaten voor van het participatietraject en belichten we concrete acties.

Gepubliceerd op woensdag 15 juni 2022 10.45 u.