Stad Oostende mikt deze zomer op beperkte en veilige evenementen

Oostende is een stad die -zeker in de zomer- bruist van de evenementen. De coronacrisis gooide echter roet in het eten voor veel organisatoren. Wie toch een evenement wil organiseren in Oostende, moet rekening houden met een aantal belangrijke maatregelen. Wijkfeesten zijn helaas niet toegestaan.

Vanaf 1 juli zijn een nieuwe reeks versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht. Evenementen organiseren kan in principe weer, maar de kans op verspreiding van het virus blijft reëel. Naast de 'klassieke' richtlijnen voor de organisatie van evenementen, gelden deze zomer een aantal extra veiligheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden.

Gouden regels

De 'gouden regels' voor de organisatie van een activiteit klinken intussen al bekend in de oren: verzekeren dat er afstand kan gehouden worden, de nodige hygiënische maatregelen nemen en alle deelnemers registreren in functie van eventuele contact tracing nadien.

De Vlaamse Overheid verspreidde intussen een handige gids: het COVID Event Protocol. Deze gids is een leidraad om evenementen zo veilig mogelijk te organiseren. Daarbij hoort ook een matrix, het COVID Event Risk Model, waarmee organisatoren aan de hand van een aantal parameters kunnen berekenen in welke mate hun initiatieven COVID-veilig zijn en welke aanpassingen eventueel nog moeten gebeuren.

De organisatoren van evenementen moeten er altijd zélf voor zorgen dat hun evenement volledig voldoet aan alle maatregelen uit het COVID Event Protocol.

Vergunning van Stad Oostende nodig?

Evenementen die in een eigen infrastructuur of op een privéterrein worden georganiseerd, met maximum 200 aanwezigen, hoeven niet aangevraagd te worden bij Stad Oostende in functie van het naleven van de COVID-richtlijnen. Daarnaast blijven de bestaande richtlijnen (bv. rond brandveiligheid of geluidsoverlast) en vergunningen uiteraard wél gelden.

Als er gebruik gemaakt wordt van het openbaar domein (eventueel in combinatie met eigen infrastructuur) of stedelijke infrastructuur en/of als het gaat over meer dan 200 personen (ook op privéterrein!), moeten organisatoren wel toestemming aanvragen bij Stad Oostende. Het is belangrijk dat organisatoren dan ook voordien de matrix van het COVID Event Risk Model invullen.

Wanneer alle parameters ingevuld zijn, dan geeft de matrix het eindresultaat weer (groen, oranje of rood). Omdat de impact op gezondheid en veiligheid vergaand kan zijn, moet de organisator “op eer” verklaren dat het COVID Event Risk Model correct werd ingevuld. Let wel: het vermelde aantal aanwezigen is een maximum: de organisator moet zelf nagaan of dit haalbaar is. Dat aantal hangt immers af van de beschikbare oppervlakte en de noodzaak aan onderlinge afstand. Stad Oostende kan ook langs komen om na te gaan of de maatregelen wel effectief werden uitgevoerd zoals voorzien.

Geen wijkfeesten en materiaalverhuur

Omdat het risico moeilijk beheersbaar is bij wijkfeesten, besliste het College van Burgemeester en Schepenen alvast om dit soort evenementen deze zomer niet toe te staan. Kleinere straatfeesten kunnen in principe wel, maar zullen dus moeten volledig voldoen aan alle maatregelen uit het COVID Event Protocol.

Stad Oostende heeft heel wat materiaal in huis waar organisatoren van evenementen graag gebruik van maken. Deze zomer wordt echter bijna alle materiaal ingezet voor het organiseren van de bezoekersstromen op de verschillende plaatsen in de stad, zoals het strand, de zeedijk, de winkelstraten,... Organisatoren zullen deze zomer dus geen materiaal kunnen ontlenen.

Praktische info voor organisatoren

Omdat organisatoren - door de vele richtlijnen - soms het bos door de bomen niet meer zien, reikt Stad Oostende hen graag de hand. Op www.oostende.be/jouw-veilig-evenement kunnen organisatoren terecht voor alle info en tips over het coronaproof organiseren van een evenement.

Organisatoren kunnen er onder andere diverse kant en klare pictogrammen downloaden en printen om zo de veiligheidsmaatregelen op een correcte manier te signaleren op hun evenement.

De aanvraag voor een vergunning kan ingediend worden bij één van de vrijetijdsdiensten (dienst Jeugd, Cultuur of Sport), afhankelijk van het type evenement. De organisator maakt daarvoor best een afspraak. Organisatoren kunnen ook bij het UiTloket terecht dat tijdens deze zomer iedere dag open is van 10.00 tot 18.00 uur (dus ook op zaterdag en zondag).

Gepubliceerd op zaterdag 4 juli 2020 0.00 u.