Stad Oostende neemt deel aan nieuw Europees project over duurzame omwenteling in voedselsysteem

FoodSHIFT2030 lanceert een ambitieuze omwenteling in de manier waarop we met voedsel omgaan. Het doel is om in de toekomst een circulair voedselsysteem te realiseren waarbij de consument nauwer betrokken is bij de productie van het voedsel dat je eet. Ook de uitstoot van CO wordt beperkt.

Stad Oostende werkt voor dit project samen met ILVO (gespecialiseerd in onderzoek en dienstverlening in verband met landbouw, visserij en voeding). De Tuinen van Stene en de manier waarop we voedsel produceren, distribueren en consumeren spelen een centrale rol.

Het project staat onder leiding van de universiteit van Kopenhagen en wil de doelstellingen samen met burgers en alle mogelijke stakeholders realiseren.

FoodSHIFT2030 gaat in januari 2020 van start en ontvangt 7,5 miljoen euro via het Europees subsidieprogramma Horizon 2020. Naast Oostende nemen nog 30 andere partners deel zoals lokale overheden, kennisinstellingen, kmo’s en netwerkpartners).

Meer informatie op www.foodshift2030.eu

Gepubliceerd op maandag 18 november 2019 0.00 u.