Stad Oostende neemt werking Telebuddies op

Stad Oostende startte tijdens de lockdown met een belcampagne naar 80-plussers om te polsen hoe het met hen gaat en of ze hulp of steun konden gebruiken. De campagne betekende voor veel ouderen een grote steun. Nu integreert Stad de belronde in de reguliere werking onder de noemer 'Telebuddies'.

Heel wat ouderen in Oostende hebben het erg zwaar gehad tijdens de coronacrisis. Ze behoorden zelf tot een risicogroep en voor een aantal mensen betekenden de veiligheidsmaatregelen het wegvallen van een netwerk of zelfs een gevoel van isolement.

Stad Oostende startte daarom vorig jaar tijdens de lockdown een belcampagne op naar 80-plussers. Hierbij werd door vrijwilligers vanuit de ontmoetingscentra gepolst naar het welbevinden bij ouderen en de vraag gesteld naar eventuele noden. De medewerkers van de ontmoetingscentra konden in 2020 zo ongeveer 2250 mensen bereiken voor een gesprek.

Er is het afgelopen anderhalf jaar erg veel aandacht geweest voor ouderen in de zorg, maar in onze stad leeft ook een grote groep ouderen - al dan niet alleen - thuis. Het is belangrijk dat ook zij betrokken blijven in de samenleving, en weten waar ze terechtkunnen met vragen of noden. Een netwerk creëren en onderhouden voor ouderen zorgt er vaak voor dat ze ook langer zelfredzaam blijven.

Groep vrijwilligers

De belactie naar de 80-plussers werd erg goed onthaald, waardoor Stad Oostende deze belronde ook structureel in de reguliere werking heeft opgenomen. Een groep vrijwilligers gaf zich op om dit verder te zetten onder de noemer 'Telebuddies'.

Personen die tijdens eerdere belrondes duidelijk aangaven verder contact te willen, worden door deze Telebuddies periodiek opgebeld. Vanaf november komen daar de personen bij die in de afgelopen maanden 80 jaar geworden zijn.

We moeten lessen trekken uit ondernomen acties die werken en dit doen we door deze actie verder te zetten met de nieuwe groep vrijwilligers, de Telebuddies. Dat is onder andere een manier om vereenzaming tegen te gaan en mensen in contact te brengen met onze OC’s en hun werking. Zo proberen we de drempel te verlagen en hen nieuwsgierig te maken naar onze werking en ons aanbod.

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 13 oktober 2021 10.40 u.