Stad Oostende organiseert plantactie helmgras op Oosteroeverstrand

Op donderdag 14 maart 2024 organiseert Stad Oostende in samenwerking met Agentschap voor Maritieme Diensteverlening en Kust (MDK) een grote plantactie van helmgras op het Oosteroeverstrand. Leerlingen van de derde graad van het lager onderwijs zullen hierbij helpen.

Oostende en zusterstad Banjul zijn kuststeden die inzetten op kustbescherming door middel van het aanplanten van vegetatie op het strand. Deze aanpak past binnen een wereldwijde tendens om over te stappen naar een meer natuurlijke manier van zeewering. Zo ontstaat een dynamische en veerkrachtige kust die bestand is tegen stormen en klimaatwijziging.

Helmgras als antwoord tegen stijgende zeespiegel

Beide steden startten in 2020 met grootschalige aanplantingen op het strand als antwoord op kusterosie en zeespiegelstijging. In Banjul zette de Stad – in het kader van de stedenband en ondersteund door de EU - sterk in op het aanplanten van vooral kokosbomen (ondertussen al 4.750 bomen) om stranderosie tegen te gaan.

In Oostende zijn er – in Raversijde en aan de Oosteroever - een aantal opstellingen met aanplantingen van helmgras. Omdat helmgras een goede zandvanger is, zullen de zones met helmgras door de wind op een natuurlijke manier aangroeien met zand. Op termijn zal er een duinstrook ontstaan die zorgt dat het zand op het strand blijft. Dat is een goede zaak voor de zeewering.

Op 14 maart 2024 om 14.00 uur organiseert Stad Oostende in samenwerking met Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust een grote aanplantactie van helmgras op het strand aan de Oosteroever ter hoogte van Duin en Zee/Fort Napoleon met leerlingen van de derde graad van het lager onderwijs. Deze actie wordt herhaald in 2025 (20 maart) en 2026. Deze actie is mogelijk dankzij steun van de provincie West-Vlaanderen.

Gepubliceerd op dinsdag 12 maart 2024 14.38 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.