Stad Oostende organiseert taallessen als deel van sociale tewerkstelling

Er is een grote nood aan extra taalondersteuning voor mensen die via sociale tewerkstelling aan de slag zijn in de ontmoetingscentra van Stad Oostende.Daarom is Stad Oostende samen met het Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) Miras recent gestart met Nederlandse lessen voor twaalf medewerkers.

 

Er is binnen Stad Oostende heel wat sociale tewerkstelling, ook in de ontmoetingscentra. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemers duurt de tewerkstelling één, anderhalf of twee jaar. Wie via sociale tewerkstelling aan de slag gaat in de OC's heeft al een diploma basis Nederlands (NT2 niveau 1.2). Toch merken we in de praktijk dat er vaak nog onvoldoende kennis is en dat ook de durf om te spreken ontbreekt. Stad Oostende vindt het belangrijk dat de 4400 unieke klanten van de ontmoetingscentra zich maximaal thuis voelen en bediend en geholpen worden in het Nederlands. Dat blijkt niet altijd mogelijk. Het taalniveau van de dienstverlening moet daarom een stuk beter. Ook jobspecifieke woordenschat is soms een probleem. In een ontmoetingscentrum waar een breed en divers publiek over de vloer komt, komt men dikwijls ook in aanraking met dialect.

 

Nederlands als opstap naar de arbeidsmarkt
Stad Oostende is samen met CVO Miras op 4 januari 2021 gestart met taallessen voor deze doelgroep. Het gaat om mensen die in de ontmoetingscentra werken binnen het statuut van artikel 60 en het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt. De sociale tewerkstelling heeft als doel om hen opnieuw te begeleiden naar het vinden van een reguliere job. De taallessen betekenen ook op dat vlak een extra duwtje in de rug. Anderstalige medewerkers binnen het statuut van sociale tewerkstelling kunnen deze extra taallessen volgen tijdens hun werktijd. Dat betekent dat afwezigheid tijdens de lesuren, ook gelijk staat met onwettige afwezigheid op de werkvloer, wat serieuze gevolgen kan hebben. De lessen zijn dus zeker niet vrijblijvend.

 

Aandacht voor dialect en solliciteren
Er wordt wekelijks drie uur les georganiseerd in De Boeie en dat voor een periode van 2,5 maand.

De inhoud van de taalcursus zoomt specifiek in op het communiceren met collega's, werken in Vlaanderen, solliciteren, feedback geven en ontvangen,... maar ook woordenschat verbonden met de horeca en dialecten komen aan bod. Zo probeert Stad Oostende de communicatie tussen de klanten van de OC's en de werknemers helemaal vlot te trekken.

De lessen focussen eerst op de huidige werksetting en later verschuift de aandacht naar de brede arbeidsmarkt waar de cursisten na het traject zullen terechtkomen. Kennis van het Nederlands is een belangrijke opstap naar de reguliere arbeidsmarkt en een job vinden is een belangrijke dam tegen armoede. Dit project komt de deelnemers dus sterk ten goede.

 

Pilootproject
Voor Stad Oostende is dit project in de OC's een pilootproject waarbij sociale tewerkstelling gecombineerd wordt met extra lessen Nederlands.

Stad Oostende sluit niet uit dat, als dit project succesvol blijkt te zijn, andere welzijnsdiensten van Stad Oostende dit voorbeeld zullen volgen. De bedoeling is om na een evaluatie de taallessen te herhalen of eventueel ook in andere contexten dan de ontmoetingscentra toe te passen.

Het project past ook binnen het taalbeleid van de stad, dat niet alleen inzet op toegankelijke dienstverlening voor burgers, maar ook een antwoord wil bieden op de taalbehoeften van alle medewerkers van Stad Oostende.

Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021 12.31 u.