Stad Oostende pakt uit met charter bouwafval

Om de omgeving bij (nieuw)bouwprojecten te beschermen tegen afval en andere overlast pakt de Stad uit met een 'charter bouwafval'.

Met dit charter erkennen we de kwetsbaarheid van onze leefomgeving en engageert de sector zich om te sorteren maar ook om te recupereren en maatregelen te nemen tegen onder meer zwerfvuil. De bedrijven stellen ook een afvalverantwoordelijke aan én zorgen voor een aanspreekpunt ter plaatse.

Dat Oostende bloeit, is een understatement. Vernieuwde en duurzame wijken zien het leven en tillen onze stad naar een hoger niveau. Oudere, ongeschikte of onbewoonbare panden worden gerenoveerd of indien nodig vervangen. Zo komen er hedendaagse, comfortabele gebouwen die voldoen aan de strenge woon- en energienormen. Met respect voor het verleden krijgt ons erfgoed een mooie toekomst.

Leefbare stad

De bouwsector is een belangrijke partner in dit verhaal. Elke schakel in deze boeiende en bloeiende sector telt. Bouwen, verbouwen en renoveren brengt helaas vaak overlast met zich mee. Om die overlast te beperken lanceerde de Stad al eerder de webpagina www.oostende.be/probleemwerf. Stad Oostende kiest voor een leefbare stad.

Bouwen gaat vaak hand in hand met afval. Stad Oostende zet daarom in op Urban Mining waarbij herbruikbare materialen van oude gebouwen worden gerecycleerd. Circulaire economie zorgt dat we zorgzamer omgaan met grondstoffen en materialen. Voor deze inspanningen ontvangt de Stad een subsidie van ruim 800.000 euro van de Vlaamse Overheid.

Geëngageerde Ondernemers

Niet al het afval kan gerecupereerd worden. Daarom is het van groot belang dat dat afval niet in de omgeving en in de natuur terecht komt.

Met dit charter erkennen we de kwetsbaarheid van onze leefomgeving en engageert de sector zich om te sorteren maar ook om te recupereren en maatregelen te nemen tegen onder meer zwerfvuil. De bedrijven stellen ook een afvalverantwoordelijke aan én zorgen voor een aanspreekpunt ter plaatse.

De Stad engageert zich om de ondertekenaars van dit charter een plaats te geven op de website zodat ondernemers met een hart voor milieu een gezicht krijgen. Bij niet naleven van het charter wordt de ondernemer verwijderd van de website. We houden hierbij uiteraard rekening met de eigenheid van de werf. Niet elke werf kan immers op dezelfde manier georganiseerd worden.

 Ondernemers kunnen zich registeren op www.oostende.be/charterbouwafval.

Gepubliceerd op woensdag 15 mei 2024 13.01 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.