Stad Oostende roept medewerkers en mandatarissen op om TikTok te verwijderen van werktelefoons

De app TikTok wordt als onveilig bestempeld. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers raadt een verbod op TikTok bij werktelefoons van overheidspersoneel aan. Stad Oostende volgt dit advies en roept medewerkers en mandatarissen op om TikTok te verwijderen van hun werktelefoon.

De populaire app TikTok werd de voorbije periode door heel wat instanties zoals de federale en Vlaamse overheid als onveilig bestempeld. Het is immers onduidelijk of de Chinese app wel correct omgaat met persoonlijke gegevens van gebruikers. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers raadt lokale besturen daarom aan om TikTok te verbieden op werktelefoons van personeelsleden.

Stad Oostende gaat in op die vraag en roept zijn medewerkers en mandatarissen met aandrang op om de app TikTok snel te verwijderen op hun werktelefoon, tablet of computer. De Stad kijkt samen met de andere centrumsteden om een verbod op TikTok te laten opnemen in de interne arbeidsreglementen.

Burgemeester Bart Tommelein gaf alvast onmiddellijk gevolg aan deze oproep en verwijderde de app TikTok van zijn toestel.

Gepubliceerd op vrijdag 10 maart 2023 16.40 u.