Stad Oostende schakelt een klimaatversnelling hoger richting 2030

Elk jaar meet Stad Oostende de impact van de klimaatacties en rapporteert hierover aan de Gemeenteraad. Op maandag 29 april 2024 stelt de Stad de nieuwe cijfers voor in het jaarlijkse Lokaal Energie-en Klimaatpact rapport. En… de Stad aan Zee is op de goede weg om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Het rapport bevat acties die de Stad zelf neemt, maar ook ondernemingen en inwoners kunnen hun inspanningen terugvinden in het rapport. Samenwerken en informatie uitwisselen staan centraal om de doelstellingen te halen tegen 2030

Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) slaan Vlaanderen en de lokale overheden de handen in elkaar om voor 2030 klimaatacties een boost te geven op vier punten: gebouwenrenovatie, productie van hernieuwbare energie, duurzaam verplaatsen en ruimte voor natuur en water. Tegen 2030 wil de Stad voor elke Oostendenaar ten minste één boom planten, ruimte geven aan water, samen met de Oostendenaar een hoger aantal collectieve renovaties realiseren en meer auto’s delen, maar ook de eigen stadsgebouwen aanpakken.

Energiezuinige stadsgebouwen

Stad Oostende dringt het energieverbruik van 38 stadsgebouwen terug en zet beschikbare daken in voor de productie van zonnestroom. Het sportcentrum De Koninklijke Stallingen is eerder al aangepakt. Daarnaast kregen de Kunstacademie, de bibliotheek, het Stadhuis, ... eveneens een duurzame make-over.

Al deze maatregelen samen leveren een jaarlijkse energiebesparing op van 3%.  En de lijst groeit aan. Het Conservatorium aan Zee is het volgende stadsgebouw dat zal aansluiten op het warmtenet van Beauvent.

Duurzame warmte

Het warmtenet van Beauvent maakt van Oostende een koploper om fossiele brandstoffen zoals aardgas voor gebouwenverwarming uit te doven. Vandaag levert het warmtenet duurzame warmte aan appartementen in de omgeving van het station en het Stadhuis. Zij kozen vandaag al voor het warmtenet  als duurzame warmtebron, maar dit is slechts het begin. Beauvent plant de komende jaren om het warmtenet uit te breiden.

XL zonnedaken

De installatie van 5.000 XL zonnepanelen op de daken van Lemahieu Group & Lempan is de op een na grootste Oostendse zonne-installatie in beheer van de burgercoöperatie Beauvent. Dankzij deze duurzame investeringen in de stad stijgt het aandeel groene stroom in handen van de burger tot 95% van de vooropgestelde doelstelling voor 2025.

Ruimte voor natuur en water

Oostende behoort tot de meest verharde steden van België. In een opgewarmde wereld maakt dit de stad kwetsbaar voor overstromingen en hittestress. Met meer dan 30.000 m2 onthardingsprojecten voor nieuwe natuurrijke plekken en 12.500 m3 extra private en publieke hemelwateropvang (het opvangen van regenwater) maakt de Stad ruimte voor natuur en water. De 20.000 nieuwe bomen in het Stadsrandbos, aangeplant in samenwerking met vzw Buitengoed, herstellen de natuurlijke airco van de stad en bieden een koelteplek aan bezoekers en dieren. 

Duurzaam verplaatsen

De fietser krijgt in Oostende betere fietspaden onder de wielen geschoven. Sinds 2018 zijn 30 km fietspaden opgefrist of nieuw aangelegd in Oostende. Toch moet het aanbod duurzame mobiliteitskeuzes toenemen om de doelstellingen voor 2030 te halen. Samen met de mobiliteitspartners en de Oostendenaar wil Stad Oostende het aanbod aan deelwagens verder uitbreiden. Wie kiest voor de elektrische wagen kan terecht bij één van de 400 huidige laadpunten in Oostende om de auto op te laden.

Meer weten over het LEKP en de resultaten van Oostende? Bezoek dan www.lokaalklimaatpact.be of neem een kijkje op www.oostende.be voor de laatste cijfers en updates.

Gepubliceerd op maandag 29 april 2024 11.31 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.