Stad Oostende start bewustwordingscampagne rond verhardingen en inrichting tuinen

Stad Oostende zet een bewustwordingscampagne op rond verhardingen en inrichting van tuinen. Zo wil het bestuur niet alleen het groene karakter van de wijken behouden maar wil ze mensen ook bewust maken dat verharding van de tuin een impact heeft op het waterpeil.

Ons land is zeer kwetsbaar voor watertekorten. Daar zijn we ons de voorbije zomers meer dan ooit bewust van geworden. Na de hitte van vorige zomer raakten de watervoorraden in ons land niet aangevuld. Om regenwater vast te houden en te laten infiltreren in de bodem is een verharding van de voortuinen dus beslist geen optie.

Een groene omgeving maakt onze wijken ook leefbaar. Om onze straten en wijken een groen karakter te geven, zijn er voorschriften voor het inrichten van een oprit, een tuin en een afsluiting. Zo zijn er beperkingen op het verharden van een tuin en richtlijnen voor het plaatsen van een tuinhuisje.

We moeten onze groene tuinen in ere houden. Alle tuinen samen vormen immers een veel grotere oppervlakte dan de oppervlakte beschermd natuurgebied. Ze zijn niet alleen belangrijk als waterbuffer, maar vormen tegelijk een essentiële bron van stadsbiodiversiteit. In tegenstelling tot tegeltuinen herbergen wilde, plantenrijke tuinen verschillende soorten vlinders, bijen en kevers, maar ook vogels en kleine zoogdieren zoals egels. Bovendien zijn ze een essentiële schakel in het vasthouden van CO². Uitstekend dus voor het klimaat.

Het is lang niet voor iedereen duidelijk wat de regels zijn. Ook in de nieuwe verkavelingen (zoals Baanhof of Prins Rose) werd al vastgesteld dat de voorschriften niet altijd worden gevolgd. Nochtans moeten die bij verkoop gekend zijn. 

Stad Oostende zet nu een campagne op om de inwoners te informeren. In een eerste fase worden mensen bewust gemaakt van het bestaan van de voorschriften. In een tweede fase gaan handhavers op pad. Bij een overtreding gaat het team in overleg met de bewoners. Wanneer mensen weigeren een oplossing te zoeken, kan dit uiteindelijk leiden tot een proces verbaal.

Voor de concrete voorschriften voor je perceel of woning kun je terecht bij de dienst Omgeving. Je kan een afspraak maken op het nummer 059 25 85 20 of via het webformulier op www.oostende.be/omgeving. Meer info bij de directie Omgeving, Vindictivelaan 1, T 059 25 85 20 of stedenbouw@oostende.be

Gepubliceerd op woensdag 25 september 2019 14.22 u.