Stad Oostende stelt nieuw 3x3 basketbalplein voor in wijk Konterdam

In de wijk Konterdam werd een verouderd basketbalplein met een deel van het restbedrag van de Oostendebon omgevormd tot een nieuw 3x3 basketbalplein. Stad Oostende zet hiermee in op het stimuleren van beweging en ontmoeting bij jongeren, maar ook op de ontharding van openbare plaatsen.

Als onderdeel van het herstelplan besliste Stad Oostende in 2020 om een Oostendebon toe te kennen aan alle Oostendse gezinnen en tweedeverblijvers, te spenderen bij de lokale handelaars. Een restbedrag van ongeveer 500.000 euro werd niet besteed. Vorig jaar besliste het College van Burgemeester en Schepenen om een deel van deze restmiddelen te voorzien voor speel- en sportinfrastructuur in de Oostendse wijken.

Na signalen uit de buurt werd het basketbalplein begrensd door de Sint-Jorisstraat, Sint-Annastraat en de Sint-Lodewijkstraat naar voor geschoven. Steeds meer Oostendenaars sporten zonder aangesloten te zijn bij een sportclub. Daarom zet de stad volop in op parken en pleinen waar iedereen vrij kan sporten.

Tijdens een participatietraject met de buurtbewoners werd beslist om het grote basketbalplein, dat in slechte staat was, uit te breken en te vervangen door een nieuw, kleiner 3x3 basketbalplein. 3x3 basketbal is de 'urban' variant van het klassieke 5x5 basketbal. Het spel wordt gespeeld met 2 teams van 3 spelers op een kleiner basketbalveld met 1 doel en de spelregels zijn ook helemaal anders.

Samen ontharden

Door het basketbalplein te vervangen door een kleiner 3x3 plein werd bovendien ook meer dan 200 m² verharding verwijderd en vervangen door een grotere groenzone, die ook door de kinderen in de buurt kan gebruikt worden om te spelen. Dit kadert binnen de ambitie van de Stad om openbare plaatsen zo veel mogelijk te ontharden. De groenaanleg rond het basketbalplein wordt afgewerkt in het voorjaar van 2024.

Het vernieuwde basketbalplein werd officieel geopend op vrijdag 27 oktober 2023 in het bijzijn van de buurtbewoners en enkele spelers van basketbalclub Filou Oostende.

Gepubliceerd op maandag 30 oktober 2023 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.