Stad Oostende stimuleert deelname aan subsidieprogramma ZeeBONK

Recent lanceerde de Provincie West-Vlaanderen samen met Vlaanderen en Europa het subsidieprogramma ‘ZeeBONK’. ZeeBONK wil de Belgische kust en zijn visserij- en aquacultuurgemeenschap ondersteunen. Stad Oostende roept op om deel te nemen.

Onder de noemer ‘ZeeBONK’ lanceren de Provincie West-Vlaanderen, Vlaanderen en Europa een nieuw subsidieprogramma ter ondersteuning van de Belgische Kust en zijn visserij- en aquacultuurgemeenschap. In totaal wordt tot 2029 2,2 miljoen euro aan projectmiddelen voorzien.

Het programma staat open voor onder meer vzw's, kmo's, vennootschappen, ngo's, verenigingen, lokale overheden en verzelfstandigde agentschappen aan de Belgische kust.

ZeeBONK zal in hoofdzaak projecten die lokale ondernemers en hun product ondersteunen, een duwtje in de rug geven. Maar er is ook ruimte voor projecten met een link naar die visserij en aquacultuur, die educatie, cultuur en toerisme stimuleren, kusterfgoed behouden of de milieu-impact minimaliseren.

Initiatieven die de visserij of aquacultuur versterken, maken kans op een ondersteuning. De eerste oproepronde voor projecten loopt tot en met 23 mei 2024. Stad Oostende werkt mee aan het project en stimuleert het indienen van projectvoorstellen.

Meer info op www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/streekhuizen/streekhuis-kust/zeebonk

Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2024 14.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.