Stad Oostende stimuleert nieuwe projectideeën rond onderwijs onder het motto ‘Iedereen mee'.

In het Meerjarenplan 2020-2025 is een budget uitgetrokken om scholen, organisaties, verenigingen en instellingen, al dan niet sectoroverschrijdend te ondersteunen die nieuwe ideeën rond onderwijs willen uitproberen. Dit alles onder de noemer ‘Iedereen mee’.

Welke acties

In de toekenning van de projecten gaat specifieke aandacht naar:

 1. participeren aan het kleuteronderwijs;
 2. bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom;
 3. verzachten van de overgangen in de schoolloopbaan;
 4. bevorderen van (school)taalvaardigheid;
 5. uitwerken van een kosten beheersend beleid ten aanzien van ouders;
 6. bevorderen van digitale (school)vaardigheden van leerlingen/ouders.

Soort ondersteuning

De ondersteuning kan:

 • een financiële ondersteuning zijn om een van te voren gedefinieerde werking en/of gedefinieerd product op te leveren;
 • procesbegeleiding/coaching zijn. Het betreft een traject dat aangeboden wordt door één of meerdere organisaties, verenigingen, instellingen waarmee de Stad Oostende samenwerkt. De procesbegeleiding/coaching is exclusief voorbehouden voor de Oostendse scholen van het basis- en secundair onderwijs;
 • een combinatie van financiële ondersteuning én procesbegeleiding/coaching zijn.

De ondersteuning is éénmalig en kan niet worden verlengd.

Datum indiening

Projecten kunnen ingediend worden tot uiterlijk 1 april 2021. Het project kan ten vroegste op 1 september 2021 en moet vóór uiterlijk 1 januari 2022 starten.

Een onafhankelijke jury zal de projecten op hun meerwaarde beoordelen. Belangrijk in de beoordeling zijn de elementen innovatie, resultaatgerichtheid, samenwerking en duurzaamheid.

Reglement en aanvraagformulier

Meer info over het opzet en de procedure via de website van Stad Oostende:

www.oostende.be/iedereen-mee

Voortraject

 • Wil je aftoetsen of jouw projectidee binnen het reglement past?
 • Krijg je graag wat tips om jouw projectdossier te versterken?
 • Ben je nog op zoek naar partners?

Meld je dan aan voor het voortraject! Wij helpen je graag op weg.

Stuur een mail met jouw projectidee naar iedereenmee@oostende.be ten laatste tegen 2 maart 2021.

Meer informatie?

Gepubliceerd op woensdag 10 februari 2021 16.05 u.