Stad Oostende test duurzame peukenzuilen uit in de uitgaansbuurt

Stad Oostende besliste eind april om een actieplan uit te werken tegen rondslingerende sigarettenpeuken. Als test komen er drie duurzame peukenzuilen in de uitgaansbuurt. Op de dijk worden er vijftien gewone verhoogde peukenzuilen geplaatst.

Sigarettenpeuken veroorzaken grote schade aan het milieu. Stad Oostende zet met het actieplan tegen rondslingerende sigarettenpeuken sterk in op preventie, sensibilisering en het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen. Stad Oostende heeft al heel wat investeringen gedaan om de overlast door achtergelaten peukenringen aan te pakken. Alle 180 openbare afvalkorven zijn voorzien van peukenringen. Naast de peukenzuilen in de Langestraat, zal Stad Oostende ook vijftien extra peukenzuilen op de dijk plaatsen aan de trappen van het strand. Op die manier wil de Stad de peuken voorgoed uit het straatbeeld laten verdwijnen.

100 rioolputjes kregen een boodschap in milieuvriendelijke graffiti met ‘hier begint de zee’ en gemeenschapswachten van de Stad deelden al 2.000 zakasbakjes uit. Tijdens het uitdelen van de zakasbakjes, informeren de gemeenschapswachten de burgers over de negatieve gevolgen van het weggooien van een sigarettenpeuk. De komende maanden worden nog eens 4.000 zakasbakjes verdeeld en 40.000 zandasbakjes voor op het strand.

Uitgaansbuurt
Stad Oostende heeft in samenwerking met verschillende wijkactoren een aantal hotspots bepaald. Dat zijn plaatsen waar veel sigarettenpeuken liggen.

Uit de hotspotanalyse kwam de uitgaansbuurt duidelijk naar voren als een plaats waar vaak peuken op de gronden belanden. Hierdoor besliste de Stad om als test drie duurzame peukenzuilen in de uitgaansbuurt te plaatsen, met name op het Monacoplein, in de Langestraat en op het Marie-Joséplein. 

Stad Oostende gaat hiervoor in zee met Fresh Tray Services. Die firma staat in voor het plaatsen, ledigen en het onderhoud van de zuilen. Fresh Tray Services is een duurzaam recyclagebedrijf dat de verzamelde sigarettenpeuken stockeert en naar een externe firma brengt voor recyclage. Ze worden daar gerecycleerd tot een spuitbaar granulaat en worden nadien gebruikt om de containers voor het inzamelsysteem te maken. Daarnaast worden er van het granulaat ook zakasbakjes gemaakt. Alle geproduceerde producten kunnen weer volledig worden gerecycleerd waardoor er kan gesproken worden van een gesloten recyclagecyclus. Stad Oostende voorkomt met de zuilen dus niet alleen zwerfvuil, maar de peuken krijgen een nieuwe functie als grondstof voor het inzamelsysteem zelf en dat is uniek.

Handhaving
Naast die preventieve maatregelen zullen er ook strenge controles zijn. Personen die nog steeds peuken op de grond werpen, kunnen zich aan een zware boete verwachten.

Gepubliceerd op donderdag 1 juli 2021 12.51 u.