Stad Oostende voert strijd tegen lachgas op

Eind 2023 keurde de federale regering een wetsontwerp goed die het oneigenlijk gebruik van lachgas in de toekomst strafbaar moet stellen.

Het gaat hier om het bezit, verkoop en het vervoer van lachgas. Ook Oostende voerde de strijd tegen lachgas op. Cijfers bevestigen de sterke aanpak.

Verbod op lachgas

Oostende was een voorloper in de strijd tegen lachgas want er is al sinds september 2022 een stedelijke verordening van kracht die het oneigenlijk gebruik en verhandelen van lachgas in Oostende verbiedt. Cijfers van politie geven ondertussen weer dat er in 2023 20 interventies waren met betrekking tot lachgas. Daarnaast zijn er in totaal 33 GAS-vaststellingen opgemaakt.

Lachgas: geen lachertje

Het gebruik van lachgas groeit sinds enkele jaren. De risico’s zijn aanzienlijk want bij inademing van het gas rechtstreeks uit een cilinderfles of slagroompatroon kan dit leiden tot bevriezing van de longen en brandwonden veroorzaken. Het nemen van hoge dosissen kan ook leiden tot flauwvallen en bij regelmatig gebruik kan het centraal zenuwstelsel onherstelbaar beschadigd raken. Vanwege het roeseffect en coördinatiestoornissen die optreden, is deelname aan het verkeer na gebruik van lachgas zeer gevaarlijk. Ook uren na inname kunnen er nog effecten optreden, zoals verstrooidheid en verlies van concentratie. Bovendien betekenen de achtergelaten lachgaspatronen een nieuwe vorm van zwerfvuil.

Situatie in Oostende

In de loop van 2022 ontving Stad Oostende signalen vanuit verschillende hoeken waardoor kon worden besloten dat er sprake was van een problematiek. In samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) werden daarom zogenaamde 'piekuurtjes' georganiseerd. Dit waren korte, gratis webinars voor eerstelijnswerkers rond een specifiek thema gelinkt aan middelen. In het najaar van 2023 kregen eerstelijnswerkers info over wat de effecten en de risico’s zijn van lachgas, wat de wet zegt over lachgas, maar ook wat je concreet kan doen als hulpverlener wanneer je in contact komt met personen die lachgas gebruiken.

Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2024 16.07 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.