Stad Oostende wijst uitbating volkstuintjes toe aan TuinHier Akkerwinde

De volkstuinparken in Oostende worden opnieuw uitgebaat door TuinHier Akkerwinde. Stad Oostende keurde de ingebruikname goed voor de terreinen Karel Achtergaele, Zomerloop en Goenedyck.

Na een onderhandelingsprocedure wordt de uitbating van de volkstuinen in Oostende opnieuw toegewezen aan TuinHier Akkerwinde vzw voor een periode van 7 jaar. Het gaat over de terreinen ‘Karel Achtergaele’ (Steensedijk),

Met Tuinhier Akkerwinde heeft de Stad opnieuw een partner die met haar jarenlange ervaring meer dan ooit een succesverhaal van de volkstuintjes kan maken. Zo gaat de Stad een watervoorziening plaatsen ter hoogte van het volkstuinpark in de Gouwelozestraat, en dat de Stad ook instaat voor de grotere herstellingen. Kleinere werken zoals het regelmatig onderhoud, herstellingen, of het vervangen van poortjes, omheiningen, of bodemverbeteringen met compost neemt Tuinhier voor haar rekening. Nieuw is ook het zesmaandelijks overleg dat ervoor zal zorgen dat de samenwerking meer dan ooit gesmeerd loopt.

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022 9.13 u.