Stad Oostende zet verder in op extensief maaibeheer

De voorbije jaren heeft Stad Oostende al meer dan 30 hectare extensief gemaaid. In 2022 komt daar nog eens 5 hectare bij. De meest opvallende locaties zijn de invalswegen naar het centrum. Ook worden op verschillende locaties in de stad nieuwe bloemenweides ingezaaid.

Met de extra 5 hectare in 2022 zal Stad Oostende in totaal meer dan 35 hectare openbare ruimte extensief maaien.

Extensief maaien is niet alleen goed voor het milieu en onze portemonnee, het kan ook heel mooi zijn. De randen van de groenzones worden steeds gemaaid, zodat alles netjes blijft. De combinatie van strak gemaaid gras en wild gras geeft bovendien een mooi contrast en plaatst de natuur als het ware op een sokkel. In Oostende zorgen we ervoor dat het iedere maand 'Maai Mei Niet' is.

De meest opvallende nieuwe locaties zijn de invalswegen. Overal waar in het voorjaar bloembollen bloeiden, wordt na de bloei éénmalig gemaaid en daarna laten we het gras opnieuw lang staan. Het gaat onder meer over de Elisabethlaan, de Verenigde Natieslaan, de Ringlaan en de Tweebruggenstraat, maar ook over een aantal zijstraten zoals de Seringenstraat, de Walstraat, de Ravelijnstraat en de Bosweg.

Nieuwe bloemenweides

Sommige plaatsen waar bloembollen staan en waar eenjarige bloemen worden geplant, zullen nu worden ingezaaid met een bloemenmengsel. De meest opvallende locatie is het Vuurkruisenplein. Ook in nieuwe verkavelingen zoals het Mispelplein, zullen groenzones meteen worden ingezaaid met een bloemmengsel.

Een bloemenweide vergt weinig onderhoud en is altijd mooi. Het ziet er steeds anders uit en ruikt bovendien lekker.

Lang gras zorgt ook vaak voor een extra spelelement voor kinderen. Daarom werd beslist om sommige speelterreinen natuurlijker te maken en ook daar het gras te laten groeien. Onder andere in het Leontine Demeypark, aan Duin en Zee en op het speelplein in de Hoevestraat komen extra extensieve maaizones.

Spelen in lang gras wordt daardoor een avontuur, en het geeft onze kinderen de kans de natuur beter te leren kennen en al eens een vlinder of een sprinkhaan te spotten.

Goed voor de biodiversiteit en het klimaat

Het extra extensief maaibeheer zorgt voor een grotere biodiversiteit en onze stadsnatuur wordt er gezonder en veerkrachtiger door.

We stelden de bloemenmengsels zorgvuldig samen met meer dan 25 inheemse kruidensoorten zoals wilde peen, vogelwikke en pastinaak die op hun beurt elk weer tientallen insectensoorten zoals dag- en nachtvlinders aantrekken. Verschillende pleinen toveren we zo om tot een minioase voor alles wat kruipt en vliegt.

Ook rond belangrijke alleenstaande bomen wordt ervoor gekozen om het gras lang te laten groeien. Een ongemaaide boomspiegel is beter voor de gezondheid van de bomen. Hiermee wordt dit jaar onder andere in de wijk Baanhof gestart.

Het gras ongemaaid laten, is bovendien ook uitstekend voor het klimaat. Een langere grasmat met meer wilde bloemen en planten zorgt immers voor een betere koolstofopslag in de grond en dus een betere bodemstructuur. De koolstof blijft langer in de grond en draagt dus niet bij aan de opwarming van de aarde.

Stad Oostende wil de actie goed zichtbaar maken. Daarom komen er in mei op de verschillende locaties infoborden om het belang van een goed maaibeheer voor fauna en flora, maar ook voor de mens, toe te lichten. Zo willen we steeds meer inwoners overhalen om de natuur ook op een stukje van hun eigen gazon wat vaker haar vrije gang te laten gaan.

Meer info

Gepubliceerd op woensdag 18 mei 2022 16.19 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.