Project verkeersveilige schoolomgevingen gestart

Om ervoor te zorgen dat de verplaatsingen van en naar school veilig gebeuren, start Stad Oostende samen met verscheidene partners een traject rond veilige schoolomgevingen.

Elke dag verplaatsen duizenden jonge Oostendenaars zich van en naar school. Om ervoor te zorgen dat die verplaatsingen veilig gebeuren, start Stad Oostende samen met verscheidene partners een traject rond veilige schoolomgevingen. Op maandag 5 oktober, dag van de leraar, wordt het startschot gegeven.

Verkeersveiligheid is een prioriteit en werd ook opgenomen in het bestuursakkoord 2019-2024. De stad stapt daarom mee in het project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) waarbij ze samen met steden/gemeenten, de lokale politie, Agentschap Wegen en Verkeer en de scholendirecties een traject rond veilige schoolomgevingen opstart. Eind september werd er al een opleiding rond veilige schoolomgevingen georganiseerd voor de directies van de Oostendse scholen.

Pijnpunten in kaart brengen

Tijdens het traject 'veilige schoolomgevingen' wordt er samengewerkt met vier scholen in het centrum en een school in de wijk Konterdam. De vijf scholen kregen eerder een vragenlijst ter voorbereiding van het traject, en starten binnenkort een theoretische opleiding en om die te overlopen.

Een team van experten zal voor de vijf scholen de pijnpunten in de schoolomgeving in kaart brengen en ter plaatse bekijken hoe ze die pijnpunten in de praktijk kunnen omzetten. Na een laatste brainstormsessie wordt een actieplan opgesteld voor aanpassingen van de weginfrastructuur, sensibilisering en educatie, waarbij zowel de Stad, de lokale politie als de scholen zelf zich zullen inzetten om de veiligheid te optimaliseren. Zes maanden later volgt er dan nog een evaluatievergadering. 

De aftrap voor het traject wordt gegeven op de dag van de leraar, maandag 5 oktober. Op dat moment start het traject voor Basisschool De Groeiboom en het OLVO in de Vindictivelaan. Daarna volgen op donderdag 8 oktober de scholen OLVO in de Aartshertoginnestraat en OLKO in de Kaaistraat, en tot slot de Sint-Lodewijksschool in de Guido Gezellestraat.

Victor Veilig

Bij de start van het nieuwe schooljaar in september bezorgde Stad Oostende aan elke school in de stad twee 'Victor Veilig'-mannetjes. De bedoeling is om zo'n mannetje aan de stoeprand bij de schoolpoort te plaatsen tijdens de begin- en einduren van de schooldagen. Door de fluorescerende kleur en het bijhorend vlaggetje trekt het de aandacht van de voorbijkomende bestuurders. Hierdoor worden de automobilisten ervan bewust gemaakt dat ze zich in een schoolomgeving bevinden waardoor ze automatisch hun snelheid en rijgedrag gaan aanpassen.

Meer initiatieven

Stad Oostende wil in de toekomst nog meer initiatieven rond verkeersveiligheid uitwerken en scholen bij dergelijke trajecten betrekken, zowel uit het kleuter-, lager- als secundair onderwijs. Op die manier bouwen we samen aan een veilige buurt en stad!

Gepubliceerd op maandag 5 oktober 2020 12.22 u.