Stad Oostende zoekt oude laptops of tablets

Heb je nog ergens een oude laptop of tablet liggen die je niet meer gebruikt? Misschien kan je er een leerling uit het lager onderwijs mee helpen!

De scholen blijven zeker dicht tot en met 3 mei 2020. De Vlaamse Regering besliste dat scholen na de paasvakantie niet enkel meer leerstof zullen herhalen, maar ook nieuwe leerstof zullen aanbieden via digitaal afstandsonderwijs.

Veel gezinnen kunnen in ‘normale’ omstandigheden beroep doen op de computers van de bibliotheek, de school of de ontmoetingscentra, maar dat is nu onmogelijk. Het is vooral in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om een tablet of laptop aan te kopen dat kinderen wonen die al worstelen met een leerachterstand. Door de tijdelijke sluiting van de scholen dreigen hun leerkansen nog verder achteruit te gaan.

Inzamelactie

De Vlaamse regering besliste daarom om laptops en tablets ter beschikking te stellen aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen, in eerste instantie voor jongeren uit het secundair onderwijs. De organisatie Digital4Youth is aangeduid als coördinator voor het inzamelen, ontsmetten en verdelen van de elektronica bij de middelbare scholen.

Ook kwetsbare leerlingen uit het basisonderwijs kunnen laptops en tablets gebruiken, maar die vallen voorlopig uit de boot. Kinderen uit de lagere school krijgen eveneens schoolopdrachten via een digitaal platform van de school. Om ook deze jongeren te helpen, ging de Stad van start met de inzameling van computermateriaal. 

Daarom doen we een warme oproep. Heb je een laptop of een tablet die

  • nog perfect functioneert,
  • niet ouder is dan 5 jaar,
  • draait op het besturingssysteem Windows 8 (of hoger)?

Neem dan contact op met kristel.pylyser@oostende.be die je verdere inlichtingen zal geven voor het afgeven van het apparaat. Alles gebeurt met respect voor de hygiëne- en afstandsregels. 

Er werden voorlopig al een kleine 50-tal laptops en tablets ingezameld, maar de nood is veel hoger. Alle lagere scholen uit Oostende werden bevraagd en in totaal zijn er meer dan 300 maatschappelijke kwetsbare gezinnen waar één of meerdere kinderen thuis geen toegang hebben tot een volwaardige computer.

Gepubliceerd op vrijdag 3 april 2020 11.37 u.