Stadsatelier

Stadsatelier

Hoofdthemas

Stadsatelier Oostende

Het Stadsatelier Oostende is een expertengroep die de Stad Oostende en zowel publieke als private bouwheren inspireert en adviseert over de strategische ruimtelijke ontwikkelingen in Oostende. Het Stadsatelier Oostende maakt een open dialoog mogelijk over de kwaliteit van beeldbepalende ruimtelijke projecten in Oostende.

Waarom werkt Stad Oostende samen met het Stadsatelier?

Oostende is in volle verandering. Onze bevolking groeit, het klimaat verandert, gebeurtenissen over de hele wereld beïnvloeden onze economie… Heel wat uitdagingen en belangen moeten verenigd worden. Weldoordachte stadsontwikkeling kan hierin een belangrijke bijdrage leveren. Met elk stedenbouwkundig plan en elk bouwproject maken we verschil. 

Daarom heeft de Stad Oostende in het Stadsatelier experten samengebracht die, elk vanuit hun specialisatie, zich samen buigen over vragen zoals: 

  • Hoe voorzien we vandaag en morgen plek voor aantrekkelijke en duurzame woon- en werkomgevingen?

  • Hoe maken we van onze buurten, parken en pleintjes veilige en aangename plekken om elkaar te ontmoeten?

  • Hoe bewaken we de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van bouwprojecten? Wat is de beste locatie om te bouwen? Hoe zorgen we ervoor dat een nieuwe ontwikkeling niet alleen voordelig is voor de bewoners of gebruikers, maar ook voor de buurt en de stad? 

  • Hoe beschermen we ons beter tegen de stijgende zeespiegel, hete zomers en natte winters?

  • Hoe bewaren we het evenwicht tussen Oostende als stad om te wonen en Oostende als toeristische trekpleister?

Het Stadsatelier Oostende als inspirator, adviseur en facilitator

Het Stadsatelier vervult zijn taak op drie manieren:

Als inspirator:

Het Stadsatelier Oostende reikt ideeën aan voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Oostende.  

Als adviseur

Het Stadsatelier Oostende geeft het stadsbestuur, publieke en private bouwheren en ontwerpers kwaliteitsadvies over hun beeldbepalende projecten.

Als facilitator:

Het Stadsatelier Oostende stimuleert samenwerking tussen Stad Oostende, publieke en private bouwheren en maatschappelijke actoren. 

Contact

Omgevingsplanning

Gebouw
Stadhuis Oostende
Vindictivelaan 1 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 25 85 56
ruimtelijkeplanning@oostende.be

Openingsuren

Vandaag

Gesloten

Morgen

open van 9tot12uur &13tot16.30uur

Tijdens deze uren kun je ons telefonisch bereiken.

Alle openingsuren
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.