Stadsatelier: een introductie

Stadsatelier: een introductie

Het Stadsatelier Oostende werd in 2015 opgericht door de stad Oostende om de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad te bewaken en te stimuleren.

Het Stadsatelier bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten de schepen van Ruimtelijke Ordening. Samen werken ze aan een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan voor de stad op lange termijn, verzorgen ze de omkadering van een aantal innoverende woonprojecten, en begeleiden en adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten voor de stad.

"Met het Stadsatelier willen we niet enkel de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkeling bewaken, maar vooral ook mee de condities scheppen om kwaliteit mogelijk te maken."

Wie en wat

In 2015 besliste de Gemeenteraad van Oostende om een stedenbouwkundige kwaliteitskamer te installeren. De kwaliteitskamer kreeg de naam Stadsatelier Oostende.

De opdracht van het Stadsatelier bestaat uit verschillende deelopdrachten:

  • Kwaliteitsadvies en begeleiding aan projectgebonden ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit projectgebonden advies moet een dialoog zijn tussen ontwikkeling van de algemene nieuwe ruimtelijke visie en de real-time vraag naar mogelijkheden voor nieuwe projecten.
  • Begeleiding en finaal advies over de nieuwe inbreidingsprojecten, met bijzondere aandacht voor nieuwe woonvormen.
  • Begeleiding en advies over strategische bouwprojecten, voorafgaand aan het indienen van een bouwaanvraag en sturen als waakfunctie over de stedenbouwkundige kwaliteiten en de architecturale meerwaarde die de grote projecten moeten hebben.
  • Ondersteuning en begeleiding naar het op te richten AG rollend fonds (werknaam) in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, de de stedenbouwkundige kwaliteiten en architecturale meerwaarde.