Stadsatelier: een introductie

Stadsatelier: een introductie

Het Stadsatelier Oostende werd in 2015 opgericht door de stad Oostende om de architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van de stad te bewaken en te stimuleren.

Het Stadsatelier bestaat uit onafhankelijke experten en wordt voorgezeten door Stefan Devoldere. Samen werken ze aan een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan voor de stad op lange termijn, verzorgen ze de omkadering van een aantal innoverende woonprojecten, en begeleiden en adviseren ze verschillende strategische bouwprojecten voor de stad.

stadsatelier@oostende.be

"Met het Stadsatelier willen we niet enkel de kwaliteit van stedelijke projecten en ontwikkeling bewaken, maar vooral ook mee de condities scheppen om kwaliteit mogelijk te maken."

 

Wie en wat

In 2015 besliste de Gemeenteraad van Oostende om een stedenbouwkundige kwaliteitskamer te installeren onder voorzitterschap van Stefan Devoldere. De kwaliteitskamer kreeg de naam Stadsatelier Oostende en bevat naast de externe ledenBert Gellynck, Jan Hamerlinck, Isabelle Pannecoucke, Maarten Van Acker en Tom Van Mieghem ook de Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van de stad, Lieven Pascal, en Kevan Aspeslagh en Karel Vanackere van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkleing Oostende. De werking van het Stadsatelier wordt ondersteund door Ellen Verbiest.

Samen buigen ze zich over een drieledige opdracht:

  • Het uitwerken van een Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan (GSO) voor de stad Oostende.
  • Het opstarten en begeleiden van innovatieve woonprojecten.
  • Het begeleiden, adviseren en aansturen van Strategische bouwprojecten voor de stad, met als doelstelling de stedenbouwkundige kwaliteit en de architecturale en maatschappelijke meerwaarde van die projecten te bewaken.