Stadsatelier

Stadsatelier

Hoofdthemas

STADSATELIER OOSTENDE

Het Stadsatelier Oostende is een expertengroep die aan een strategisch ontwikkelingsvisie werkt voor de stad, de omkadering verzorgt van een aantal innoverende woonprojecten, en verschillende strategische bouwprojecten voor de stad begeleidt. Het zette daarvoor een dubbele, complementaire werking op die zowel inzet op de opmaak van een strategische ontwikkelingsvisie op de lange termijn, als op de opstart en aansturing van concrete trajecten en projecten. Het Stadsatelier werkt dus op verschillende snelheden, maar zorgt evenwel voor een voortdurende terugkoppeling tussen die snelheden in de kern van zijn werking.

Die werking loopt volop sinds begin 2016. De langetermijnvisie voor de stedelijke ruimte van Oostende wordt voortdurend gevoed door ateliersessies met stakeholders, deelstudies en eigen ontwerpend onderzoek. Tegelijk worden concrete voorbeeldprojecten opgezet die de visie naar een specifieke context vertalen en in de praktijk brengen. Het Stadsatelier wil inzetten op methodische vernieuwing en gaat op zoek naar een flexibel instrumentarium om aan stadsontwikkeling te doen. Het is een atelier waar aan de stad wordt gesleuteld samen met stakeholders van allerlei slag, het is een plek voor gesprekken die de basis leggen voor kwaliteit, en het is een platform voor synergie tussen stadsdiensten, beleid en maatschappelijke actoren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Contact

Omgevingsplanning

Gebouw
Stadhuis Oostende
Vindictivelaan 1 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 25 85 56
ruimtelijkeplanning@oostende.be

Openingsuren

Vandaag

open van 9tot12uur &13tot16uur

Morgen

open van 9tot12uur &16.30tot19.30uur

Tijdens deze uren kun je ons telefonisch bereiken.

Alle openingsuren