Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan (GSO)

Het Stadsatelier Oostende zet een dubbele, maar complementaire werking op waarbij zowel wordt ingezet op de opmaak van een strategische ontwikkelingsvisie op de lange termijn, als de opstart en aansturing van een aantal concrete trajecten.

Het Stadsatelier Oostende werkt dus in verschillende snelheden. De langetermijnvisie van het GSO wordt gevoed door ateliersessies met stakeholders, deelstudies en actieve deelname aan het publiek debat. Tegelijk wordt door middel van concrete (lopende en op te starten) initiatieven en projecten gekomen tot symbolische testprojecten die de visie naar een specifieke context vertalen en in de praktijk brengen. Het Stadsatelier Oostende zet daarbij in op methodische vernieuwing: het werken aan een nieuw instrumentarium om aan stadsontwikkeling te doen.