Druivenlaan

Nu de site aan de Druivenlaan niet langer voorzien wordt voor het Symbiosis-project, werd beslist om de site in de zomer van 2017 te koop aan te bieden via het AGGB. Er werd gevraagd om naast een financieel bod ook een summier ontwikkelingsvoorstel in te dienen dat zou geëvalueerd worden door het Stadsatelier Oostende. De kandidaat aan wie de grond wordt verkocht wordt geselecteerd op basis van prijs, kwaliteit van het ontwerp en de betrouwbaarheid van de bieder.

De site moet behalve woningen ook minimaal een doorsteek bevatten naar het nog aan te leggen achterliggend fietspad dat het tracé van een oude kreek zal volgen. Parkeren gebeurt bij voorkeur geclusterd.

De site maakt deel uit van het Traject Stapstenen voor Stene en is een site uit de inbreidingsprojecten van het Woonplan, door het Stadsatelier Oostende begeleid als de XII werken.

Orthofoto Geopunt 2019

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.