Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan (GSO)

Hoofdthemas

Het Stadsatelier Oostende zet een dubbele, maar complementaire werking op waarbij zowel wordt ingezet op de opmaak van een strategische ontwikkelingsvisie op de lange termijn, als de opstart en aansturing van een aantal concrete trajecten.

Het Stadsatelier Oostende werkt dus in verschillende snelheden. De langetermijnvisie van het GSO wordt gevoed door ateliersessies met stakeholders, deelstudies en actieve deelname aan het publiek debat. Tegelijk wordt door middel van concrete (lopende en op te starten) initiatieven en projecten gekomen tot symbolische testprojecten die de visie naar een specifieke context vertalen en in de praktijk brengen. Het Stadsatelier Oostende zet daarbij in op methodische vernieuwing: het werken aan een nieuw instrumentarium om aan stadsontwikkeling te doen.

Contact

Omgevingsplanning

Gebouw
Stadhuis Oostende
Vindictivelaan 1 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 25 85 86
ruimtelijkeplanning@oostende.be

Openingsuren

Vandaag

open van 9tot13uur

Morgen

Gesloten

Tijdens deze uren kun je ons telefonisch bereiken.

Alle openingsuren