Kadelint

Hoofdthemas

Het Kadelint beslaat een brede zone rondom de infrastructuurbundel van de haven met bijhorende bedrijventerreinen, de spoorweg met veel parking, de stationsomgeving met het nieuwe busstation en de landtong van de Churchillkaai en het Klein Strand, het Mercatordok, Montgomerydok, het Zeewezendok en Visserijdok, Oosteroever met nieuwe ontwikkelingen aan de Baelskaai, het Vuurtorendok, de Spuikom, het Greenbridge Wetenschapspark … Het is vooral een verzameling van ontoegankelijke plekken en barrières, maar ook een zone met verrassend veel landschappelijke elementen en authentiek woonweefsel.

Uitdagingen

Het Kadelint kent verschillende uitdagingen. Zo is de economische en ruimtelijke druk in de haven niet evenredig verdeeld. De achterhaven is bv. vele malen groter dan de voorhaven. Toch is het in die voorhaven waar het grootste deel van maritieme activiteiten zich bevinden. Dit zorgt ervoor dat in dit gedeelte van de haven de ruimte schaars is en voor elke vierkante meter moet worden gestreden.

Maar er zijn nog ruimtelijke beperkingen. De spoorbundel en de N34 die het maritiem toegankelijke deel van de haven scheidt van de achterhaven, vormen harde barrières. De ecologische structuren zoals het duingebied, de Spuikom en beschermde landschappen zoals Fort Napoleon begrenzen verdere uitbreiding van stad en haven. Op Oosteroever levert de nevenschikking van havenactiviteiten en de nieuwe woningbouwontwikkeling hier en daar spanningen op tussen hun huidige en toekomstige ruimteclaims.

Toekomstige ontwikkeling

Klimaatverandering dwingt Oostende vooruit te denken over hoe zij haar band met de zee het beste kan voortzetten. De studie voor het Kadelint biedt daarvoor drie perspectieven die ook aangeven hoe slimmer met onze ruimte om te gaan:

  • Ruimte voor de haven: door te kiezen voor een zeewaartse uitbreiding en verplaatsing van de haven, kan er gewerkt worden aan een duurzame oplossing voor de problematiek van de rijzende zeespiegel en voor het behoud van een vitaal economische sector van Oostende. De verschuiving van de havenactiviteiten kan ook de verbinding tussen Oosteroever en centrum versterken door bijvoorbeeld het Vlotdok te ontwikkelen als een hybride stedelijk weefsel. Het dok is immers zeer strategisch gelegen en verbindt verschillende gebieden: de binnenstad, het stationsgebied, de groenstructuur, de Spuikom en de Vuurtorenwijk.

  • Landschapsnetwerk: in het bestaande netwerk van fiets- en voetpaden ontbreken vandaag verschillende schakels. Door deze “missing links” te realiseren, creëren we een klimaatbestendig en aantrekkelijk verbonden landschap.

  • Energielandschap. Energy Port Oostende speelt in op de urgentie van hernieuwbare energie. Als Oostende zich wil blijven profileren als koploper in deze sector, moet de stad daarvoor meer ruimte voorzien in de haven.

© Posad (ism V-eld, MINT en Value Partners)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.