Kadelint

Hoofdthemas

Na het afwerken van de studie Kustlint werd in juni 2017 de bestekken gelanceerd voor de twee volgende studies binnen GSO, het Kadelint en het Koninklijk Lint. De studies bepalen mee een kader voor een aantal Strategische Projecten en worden parallel door twee onderzoeksteams gevoerd, om zo de onderlinge interactie te maximaliseren. Per studie werden vier onderzoeksteams uitgenodigd om een offerte in te dienen. Na de zomer werd voor beide studies na jurering van de offertes een team aangeduid. In november 2017 vond de gezamenlijke starvergadering plaats voor beide studies. De studies werden afgerond in de zomer van 2018.

De studie Kadelint werd uitgevoerd door het Nederlandse stedenbouwkundig bureau Posad, aangevuld met de expertises op het gebied van landschap, mobiliteit en programma-onderzoek van V-eld, MINT en Value Partners.

Het Kadelint beslaat een brede zone rondom de infrastructuurbundel van de haven met bijhorende bedrijventerreinen, de spoorweg met parkeervlaktes en –gebouwen, de stationsomgeving met het nieuwe busstation en de landtong van de Churchillkaai en het Klein Strand, het Mercatordok, Montgomerydok, het Zeewezendok en Visserijdok, Oosteroever met nieuwe ontwikkelingen aan de Baelskaai, het Vuurtorendok, de Spuikom, het Greenbridge Wetenschapspark van de UGent...

De analyse bekijkt het Kadelint zowel als één systeem dat op een aantal specifieke plekken wordt doorbroken of aansluit op andere systemen, als als een opeenvolging van eigengereide plekken met specifieke onderdelen en functies. De analyse gaat op zoek naar de onderliggende structuren van het Kadelint en naar de opportuniteiten van verschillende plekken langsheen het Lint.

Vanuit deze analyse kan zo worden ingezoomd op een aantal cases (bvb. de Konterdamkaai met het Maria Hendrikapark, de Slachthuiskaai met Hangar 1, of de Sas-Slijkens) waar ruimtelijke en functionele opportuniteiten of conflicten via ontwerpend onderzoek wordt uitgewerkt of geremedieerd.

© Posad (ism V-eld, MINT en Value Partners)