Koninklijk Lint

Hoofdthemas

De studie Koninklijk Lint werd uitgevoerd door een team met het Franse stedenbouw- en architectuurbureau LIST en het studiebureau Sweco.

De basis van het Koninklijk Lint wordt gevormd door de Northlaan, Elisabethlaan, Ringlaan en Moreauxlaan, een lijn die momenteel, puur als infrastructuur, twee verschillende condities scheidt. De Moreauxlaan ligt tussen een havenweefsel en een stadswijk; de Ringlaan ligt tussen het Maria-Hendrikapark en Konterdam, de Northlaan tussen grootschalige ontwikkeling en ontoegankelijk groen, de Elisabethlaan ligt tussen een stedelijk weefsel van bouwblokken enerzijds, en het verkavelingslandschap anderzijds.

De condities die deze lijn aan elkaar reigt, zijn echter aan het verschuiven en veranderen. Het havengebied en de Oosteroever zijn in volle evolutie. Ook het verkavelingslandschap zal zich moeten aanpassen, zowel in zijn programmering als in zijn morfologie, nu de verstedelijkingsdruk er vergroot. Het Koninklijk Lint zal een belangrijke drager zijn voor deze veranderingen.

De analyse bekijkt het Koninklijk Lint zowel als een systeem dat een aantal specifieke plekken verbindt en ontsluit, als een zone waar (dwarse) verbindingen worden gemaakt tussen verschillende stadsdelen en systemen. De analyse gaat op zoek naar de typerende onderdelen van het Koninklijk Lint en naar de opportuniteiten van verschillende plekken langsheen het Lint.

Vanuit deze analyse kan worden ingezoomd op een aantal cases (bvb. Westerkwartier en Stene, de Northlaan met O-Sea en nieuw zwembad, de Ringlaan) waar ruimtelijke en functionele opportuniteiten of conflicten via ontwerpend onderzoek wordt uitgewerkt of geremedieerd.

© LIST (ism studiebureau Sweco)

© LIST (ism studiebureau Sweco)