Het Koninklijk Lint: verbinden van stadsdelen

Hoofdthemas

Het Koninklijk Lint bestaat uit een aantal belangrijke assen in de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad: de Northlaan, Elisabethlaan, Ringlaan en Moreauxlaan. Ze vormen een lijn die momenteel puur als weginfrastructuur is ingericht, en eerder verdeelt dan verbindt.

Uitdagingen

Het Koninklijk Lint is vandaag nog teveel een grens tussen wat binnen en wat buiten de (kern)stad ligt. Dat heeft vooral te maken met de inrichting ervan en het drukke autoverkeer. Het oversteken van het Koninklijk Lint wordt daarom als een obstakel ervaren.

Toekomstige ontwikkeling

De studie over het Koninklijk Lint toont aan dat we het ook kunnen zien als de ruggengraat van de stad die de verschillende stadswijken van Oostende verbindt en structureert. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • De R31 om te vormen tot een boulevard met bomen en kiosken;

  • ruimte te geven aan ander mobiliteit zoals fietsen en een ringbus;

  • meer oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers te voorzien;

  • functies te verbinden aan de zeven kruispunten langs het Koninklijk Lint. Dat worden dan plekken om te wonen, voor natuur of publieke ruimte.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.