Het Kustlint: tussen stad en strand

Hoofdthemas

Het Kustlint is een strook van ongeveer 450 m breed en 6,5 km lang. Het wordt begrensd door de haven en de luchthaven. Het Kustlint is waar het toeristische Oostende zich het sterkst ontplooit, maar waar ook andere belangrijke aspecten van de stad zijn terug te vinden: winkelen, economie en wonen. Het Kustlint is natuurlijk ook nauw verbonden met de bouw van de zeedijk, het verdedigingswerk tegen de zee.

Uitdagingen

In het Kustlint komen verschillende functies samen. En dus ook verschillende uitdagingen: de strijd tegen de stijgende zeespiegel, een stadsdeel dat uit zijn voegen barst tijdens toeristische piekmomenten. Dat zet druk op de ruimte in een al compacte stad: we hebben ruimte nodig om te wonen, te werken, elkaar te ontmoeten en voor onze natuur.

Toekomstige ontwikkeling

De studie over het Kustlint biedt een ontwikkelingsscenario gestoeld op vier pijlers:

  • Nieuwe woonvormen: de woonkwaliteit vernieuwenen slim omgaan met de schaarse ruimte die we hebben.

  • Economie in transitie: de zeehaven en de luchthaven uitwerken als economische ‘hotspots’, maar ook lokaal ondernemerschap stimuleren in synergie met het leven in de stad.

  • Groenblauwe netwerken: het versnipperde kustlandschap (duinen, water) meer ruimte geven en onderling verbinden zodat ze we een natuurlijke dam hebben tegen het veranderende klimaat.

  • Mobiliteitsnetwerken: actievemobiliteit promoten, zodat er meer ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten, te winkelen, te ontspannen, …

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.