Kwesties

Kwesties

Vandaag, maar ook morgen wordt de stad Oostende geconfronteerd met een aantal specifieke uitdagingen. Door haar ligging aan de Belgische kust tekenen een aantal maatschappelijke veranderingsprocessen zich hier scherper af dan elders in het land. Maar ook binnen het kustlandschap heeft Oostende altijd al een bijzondere positie ingenomen.

Vijf kwesties of thema’s zullen de komende decennia cruciaal zijn in het ontwikkelingsverhaal van Oostende: omgaan met de dubbele vergrijzing, werken aan een woonplan, klimaatadaptatie naar energie en kustveiligheid, streven naar een duurzame mobiliteit, ontwikkelen voor een nieuwe economie. Deze kwesties worden op maat van Oostende onderzocht en in kaart gebracht als voeding van het GSO.

Een eerste thematische studie werd uitgewerkt onder de noemer “Zorgnet”. De opdracht omvatte een compacte diagnose van het huidig zorglandschap en de huidige dynamiek in Oostende, en het opstellen van een toekomstvisie en actieagenda voor een doorwerking van de studie op lange termijn.

De studie werd toegewezen aan prof. Griet Roets, dr. Joris De Corte en Valerie Bauters van de Vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek aan de Universiteit Gent. Het team startte op oktober 2016 en rondde de studie af met een Ateliersessie op 20 januari 2017. De studie vormde de start van het Traject Westerkwartier waarbij het Stadsatelier samen met het Sociaal Huis Oostende de ontwikkeling van de wijk wil koppelen aan een gezamelijk woon- en zorgbeleid.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.