Linten

Linten

Hoofdthemas

Het Globaal Strategisch Ontwikkelingsplan is niet allesomvattend, maar focust op een aantal specifieke gebieden met een bijzonder structurerend of veranderingspotentieel voor de stad: de Linten. Binnen het weefsel van Oostende ontstonden morfologische breuklijnen door een historische juxtapositie van verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingsgolven. Die lijnen behoren niemand toe, in het beste geval een achterkant, veelal een barrière. Vandaag echter, door de verschillende tektonieken van gelijktijdige stadsvernieuwingsprojecten en vastgoedontwikkelingen langsheen deze lange breuklijnen, ontstaat er een kans om ze uit te werken tot sterke gelijkrichters voor een nieuwe stadsontwikkeling. Deze transformatielijnen of “Linten” vormen een intermediair niveau, één tussen trajecten en projecten, zowel ruimtelijk als qua tijdsdimensie. Ze rijgen verschillende strategische projecten aaneen. Ze zijn eerder integrerend, dan onderscheidend. Ze zijn niet homogeen, soms duidelijk afgelijnd, soms versnipperd.

Het Stadsatelier Oostende identificeert vier Linten als de frontlijnen voor de stadsontwikkeling in Oostende:

  • Het Kustlint, tussen strand en stad
  • Het Kadelint, tussen stad en haven
  • Het Koninklijk Lint, tussen kernstad en randstad
  • Het Groen Lint, tussen stad en landschap