Trajecten

Trajecten

Hoofdthemas

DRIE TRAJECTEN IN DE STAD

Als kader voor de woonprojecten die het begeleidt, voert het Stadsatelier Oostende zelf ontwerpend onderzoek naar de woonweefsels waarin die projecten zich bevinden. Deze combinatie van onderzoek en projectsturing resulteert in de Trajecten. De Trajecten zoeken naar onderlinge samenhang tussen de verschillende woonprojecten en tekenen een visie uit voor de transformatie van de stukken stad die tussen de Linten in liggen. Het omliggende weefsel wordt grondig geanalyseerd, een visie wordt uitgezet, opgeladen met referenties, en vervolgens gerealiseerd via concrete projecten. Drie Trajecten werden intussen uitgewerkt.

Het eerste Traject is in 2016 opgestart als kader voor de woonprojecten van het Mispelplein, de Sandershoeve, de Zilverlaan en de Druivenlaan: Stapstenen voor Stene. In 2017 was het Traject de aanleiding voor een subsidieaanvraag bij het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds die werd gehonoreerd met twee miljoen euro. In datzelfde jaar werden twee bijkomende Trajecten opgestart. Het Ravertraject ontwikkelt een toekomstperspectief voor de wijk Raversijde en de luchthavensite. Het Westertraject begon op de voormalige ziekenhuissite Sint-Jozef, waar de CM nieuwe kantoren en een woonontwikkeling wil realiseren, maar groeide al snel uit tot een visiedocument voor de systematische verbetering van de omliggende woonwijk Westerkwartier.