Raversijde

Hoofdthemas

Als wijk in de periferie van Oostende bleef Raversijde lange tijd in de luwte van de geplande stadsontwikkeling.

In de laatste jaren krijgt de stad Oostende echter steeds meer vragen voor verdichtingprojecten van de verkavelingen, voornamelijk vanuit de context van het realiseren van vastgoedmeerwaarde (bijvoorbeeld: villagrond prijs opdrijven voor appartementsbouw).

Naar aanleiding van de problematiek rond verstedelijking en verdere versnippering van de open ruimte in Raversijde enerzijds, en een concreet project voor ontwikkeling aan de luchthaven anderzijds, werd in 2017 een traject opgestart om na te denken over een duurzaam toekomstperspectief voor Raversijde.