Traject Raversijde

Hoofdthemas

Raversijde is een woonwijk in het westen van Oostende die gelegen is tussen het Kustlint en het Koninklijk Lint. Langs de Zeedijk vind je er appartementen. Maar daarachter toont Raversijde zich als een verkavelingswijk met vooral alleenstaande woningen.

De laatste jaren krijgt Stad Oostende steeds meer vragen voor verdichtingsprojecten van de verkavelingen. De bedoeling daarvan is om via het bouwen van appartementen vastgoedmeerwaarde te creëren. Het Stadsatelier Oostende vreest dat de bouw van dergelijke appartementen in die wijken een negatieve impact zullen hebben. Ze verstoren de beeldkwaliteit van de wijk en zorgen voor een verhoogde mobiliteitsdruk.

Met het ‘Cahier Raversijde’ deed Stadsatelier Oostende daar een aanzet voor een visie over een kwaliteitsvolle ontwikkeling van Raversijde.

Die visie voor Raversijde kent de volgende krachtlijnen:

 • Verdichting die rekening houdt met de eigenschappen van de wijk.
  De wijk bestaat vooral uit eengezinswoningen met een tuin. Het vernieuwen van het woningbestand is zeker aan de orde. Maar dan binnen de schaal van de wijk. Bijvoorbeeld door hele grote woningen uit de jaren 1960 en 1970 te vervangen door minder grote huizen voor gezinnen.

 • Terug verbinden van natuur en ecosystemen.
  Raversijde was oorspronkelijk een gehucht in het kustpolderlandschap. Door de aanleg van infrastructuur (de kusttram, de Koninklijke Baan en de luchthaven) en de ontwikkeling van woonwijken vanaf de jaren ‘30 van de vorige eeuw, is dat polderlandschap versnipperd geraakt. Het Stadsatelier Oostende ziet opportuniteiten in het verbinden van de duin- en strandzone, ontharding in de woonwijken en het bewaren van open ruimte op en rondom de luchthaven.

 • Raversijde als mobiliteitshub.
  Raversijde is goed bereikbaar met tram, bus, fiets en personenwagen. De lijnen lopen echter eerder parallel en raken elkaar nauwelijks. De verschillende vervoersmogelijkheden zijn een alternatief voor elkaar. Zo zijn ze ook vaak elkaars concurrent. Stadsatelier Oostende oppert de mogelijkheid om ter hoogte van de luchthaven een mobiliteitshub in te richten. Daar maak je een knooppunt van transport via auto, tram, fiets (en vliegtuig). Zo vullen ze elkaar aan i.p.v. elkaar te beconcurreren. Door slimmer gebruik van infrastructuur kan je ook ruimte besparen en omvormen tot open ruimte.

 • De luchthaven als katalysator voor Raversijde.
  Stadsatelier Oostende ziet enkele mogelijkheden waarbij de luchthaven de ontwikkeling van Raversijde positief kan beïnvloeden. De luchthaven kan bv. een logistieke hub worden, in de buurt is er ruimte voor hotels en opleidingscentra, de open ruimte van de luchthaven kan onthard en vergroend worden, …

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.