Stapstenen voor Stene

Hoofdthemas

Het Stadsatelier Oostende bereidt verschillende inbreidingsprojecten voor op verschillende sites in de zuidelijke rand van Oostende, oa. het Mispelplein, de Druivenlaan, de Zilverlaan, de Sandershoeve,… De invulling van deze sites vereist een goed begrip van de ruimere context en een coherent ontwikkelingskader waarin de verschillende projecten hun rol opnemen. Daarom werd de focus verbreed door de opmaak van een langetermijnperspectief voor de ruimere omgeving, onder de noemer Stapstenen voor Stene.
In 2017 was het ontwikkelde masterplan aanleiding voor een subsidie-aanvraag bij de Vlaamse Overheid (Stedenbeleid) die werd gehonoreerd met een bedrag van twee miljoen euro. In 2018 en 2019 werd het Traject “Stapstenen voor Stene” verder geconcretiseerd, zowel in verschillende projecten als in de bredere visie, en samengevat in een cahier.