Traject Stapstenen voor Stene

Hoofdthemas

Stene is een woongebied tussen het Koninklijk Lint en het Groen Lint. Stene was zowat de achterkant van de stad die door de drukke Elisabethlaan ook is afgesneden van het centrum van Oostende. Die drukke baan met haar baanwinkels zorgde ervoor dat in Stene nauwelijks winkels en andere voorzieningen waren. Het maakt ook dat de bewoners veel op de auto zijn aangewezen.

De ontwikkeling van het Groen Lint bracht een aantal nieuwe functies naar Stene, zoals de evenementenweide De Nieuwe Koers, de Tuinen van Stene, het sportpark De Schorre, het nieuwe crematorium en de kinderboerderij.

Stene heeft zo de troeven in handen om te veranderen van een woonplek aan de rand van de stad tot een levendige buurt. Het Traject Stapstenen voor Stene wil die versterken door binnen de woonwijken verbindingen voor langzaam verkeer te realiseren. Zo worden de wijken uit hun isolement gehaald.

Die verkeersassen zorgen niet alleen voor meer stappen en fietsen. De Trajectstudie laat zien dat er nog mogelijkheden zijn, zoals:

  • Een duurzaam en autovrij publiek domein. Meer stappen en fietsen betekent dat we niet altijd en overal de auto hoeven te gebruiken. Zo is er meer publiek domein voor de bewoners en is er mogelijkheid om openbaar vervoer te voorzien.

  • Een netwerk voor centrumfuncties. Meer publiek domein betekent meer ontmoetingsplaatsen en levendigheid in Stene.

  • Een gerichte verdichting van het woonweefsel. Met meer voorzieningen dichtbij, kan er ook dichter bij elkaar gebouwd worden. Dat is ook een goede optie voor de toekomst omdat de bevolking in Stene aan het verouderen is.

  • Een sterkere leesbaarheid. De verkeersassen en de nieuwe functies zijn herkenningspunten in Stene. Zo wordt het makkelijker om in Stene de weg te vinden. 

Projecten

Deze projecten vormen op vandaag de Stapstenen voor Stene:

  • De Living

  • The Vine

  • Zilverhof

  • Mispel

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.