Westerkwartier

Hoofdthemas

Naar aanleiding van de studie Zorgnet werd in samenwerking met het Sociaal Huis van Oostende een traject rond het Westerkwartier opgestart. In datzelfde jaar voerde het Sociaal Huis twee wijkscans uit die aan de hand van heel wat cijfermateriaal een duidelijk beeld geven van de wijken Oud Centrum en Westerkwartier. 

Het Westerkwartier kent veel sociale woningen, eengezinswoningen en sociale voorzieningen.  Van de 15.420 inwoners zijn er 13.345 Belg. De 2.075 andere inwoners hebben een van de 87 aanwezige buitenlandse nationaliteiten.  Iets minder dan de helft van de 7.831 in de wijk aanwezige huishoudens zijn alleenstaanden. De wijk is amper 2,49km² groot en telt 6.181 inwoners per km², een bevolkingsdichtheid die veertien keer meer is dan het Vlaams gemiddelde. Het Westerkwartier is één van de oudere wijken van de stad en het bestaande woningenbestand is dringend aan een update toe. Voor de voormalige ziekenhuissite St.-Jozef, werkte het Stadsatelier Oostende na workshops met eigenaar Christelijke Mutualiteit een ontwikkelingskader uit. De CM wil op de site zijn nieuwe kantoren bouwen, gekoppeld aan een nieuwe woonontwikkeling. Bij deze eerste oefening op de site werd duidelijk dat het koppelen van een sociale agenda aan een ruimtelijk vraagstuk vraagt om een specifieke aanpak. 

De transformatie van deze wijk belooft een delicaat traject te worden waarbij een instrumentarium nodig is dat vooral inzet op sociaal kapitaal en dat vertrekt vanuit aanwezige opportuniteiten. Het Stadsatelier Oostende maakt een cahier op waarin op zoek gegaan wordt naar een ruimtelijk kader voor ontwikkelingsprojecten, waarbij het ruimtelijk potentieel van het Westerkwartier ingezet wordt om de wijk te laten muteren tot een krachtige stadswijk, met behoud van het sociaal kapitaal.