Mispelplein

De stad wil een kinderkribbe (laten) realiseren op de in onbruik geraakte voetbalterreinen aan het Mispelplein. Een DB-procedure hiervoor leverde geen bevredigend resultaat op. Er werd aan het Stadsatelier gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om de kinderkribbe te realiseren via een woonontwi

Het ontwerpend onderzoek voor de site Mispelplein past binnen een breder onderzoek naar het woonweefsel in Stene, het Traject “Stapstenen voor Stene”, dat ook sites in de Zilverlaan, Druivenlaan en de Tuinen van Stene in ogenschouw neemt.

Er werd een mogelijk ontwikkelingsscenario uitgewerkt voor de site, en een kader voor een eventuele verkoop vastgelegd, gebaseerd op een aantal principes die inzetten op collectieve meerwaarde en de troeven van de plek vrijwaren.

In de zomer van 2017 werd de grond van het Mispelplein met aansluitende voetbalterreinen te koop aangeboden door het AGGB. Het inrichtingsvoorstel, opgemaakt door het Stadsatelier Oostende, werd als referentie meegegeven en de volgende randvoorwaarden werden vooropgesteld:

  • er worden ongeveer 44 à 46 woongelegenheden gebouwd;
  • de koper is verantwoordelijk voor de aanleg van de groenzone;
  • een aantal gemeenschappelijke ruimtes zijn wenselijk;
  • er moeten voldoende parkeerplaatsen voorzien worden en een collectieve parking aangelegd worden;
  • gestapelde woningen worden niet vooropgesteld, de huidige woningen in de omgeving zijn vooral gelijkvloerse woningen.

De grond werd na aanvullende besprekingen toegewezen aan ontwikkelaar ION met een ontwerpvoorstel van Nero architecten. In de aanloop naar een bouwaanvraag, werd het ontwerp verder verfijnd tijdens verschillende sessies met het Stadsatelier.

© Nero architecten

Gepubliceerd op vrijdag 13 september 2019 13.35 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.