Symbiosishuis Sandershoeve

De vzw Symbiosis heeft met innovatiemiddelen van Vlaanderen en een aantal structurele partners een proeftuinproject opgezet om groepswoonprojecten te realiseren voor medioren/senioren die toekomstige zorgnoden structureel kunnen opvangen en mensen zo lang mogelijk in een vertrouwde huiselijke omgeving laat wonen. Elk project wordt bovendien gekoppeld aan een publiek engagement waarvoor het Symbiosis-huis of “De Living” ruimte en handen ter beschikking stelt.

Een van de pilootprojecten werd in Oostende opgestart en gekoppeld aan de Tuinen van Stene als publieke missie. Het Stadsatelier begeleidt en ondersteunt het gehele traject. Er werd in samenspraak met het Stadsatelier een shortlist van ontwerpers opgesteld waarmee een verkennend gesprek werd gevoerd. Uiteindelijk besliste de vzw om met noA architecten in zee te gaan. Als site werd aanvankelijk de vroegere opslagplaats in de Druivenlaan vooropgesteld, maar al snel werd een piste onderzocht om het Symbiosis-huis in de Sandershoeve te voorzien, om zo een publieke toegang naar de Tuinen van Stene te verzekeren.

Meer info op www.wonenindeliving.be

© noA architecten

 © Stadsatelier Oostende

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.