Zorgwijk Sint-Jozef

Op de verlaten site van het Sint-Jozefziekenhuis worden door eigenaar CM een aantal nieuwe functies in de sociale sector voorzien met een groot aandeel (sociale) woningen. Een masterplan voor de herontwikkeling van de site werd uitgewerkt door een bureau in opdracht van de eigenaar, die in 2017 wordt uitgenodigd door het Stadsatelier voor een aantal werksessies rond de site.

Het Stadsatelier voert aanvullend hierop ontwerpend onderzoek naar een collectieve onderlegger voor de “Woon-,werk-, zorgwijk Sint-Jozef”. Dit studiewerk kijkt verder dan het bouwblok en onderzoekt het potentieel van een publiek domein dat zich vertakt met het omliggende stedelijke weefsel. Collectieve modellen worden onderzocht voor de woningen op de zorgsite. Tegelijkertijd is de bestaande parkeertoren de ideale aanleiding om de te ontwikkelen woonsite autovrij te houden. Dit onderzoek werd gevoerd binnen het Traject Westerkwartier.

schema’s ontwerpend onderzoek © Stadsatelier Oostende

werksessie Sint-Jozef © Stadsatelier Oostende

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.