Voorbije projecten

Hoofdthemas

Een aantal grote bouwprojecten kunnen begeleid worden door het Stadsatelier, op een moment in het ontwikkelingsproces waarop advies van het Stadsatelier relevant en nuttig is, en ruim voorafgaand aan het indienen van een bouwaanvraag. Het zijn Strategische Projecten waarbij de stad expliciet streeft naar een stedenbouwkundige, architecturale en maatschappelijke meerwaarde. De Strategische Projecten spelen een sleutelrol in de Trajecten van het GSO, als testproject binnen een thematische ambitie of als focus binnen een breder ontwikkelingsverhaal.

12 inbreidingsprojecten

In het WoonplanBis werden twaalf sites naar voren geschoven als mogelijke inbreidingsprojecten waarbij ingezet wordt op vernieuwing binnen de woningmarkt en -typologieën. Aan het Stadsatelier werd gevraagd een kader te ontwikkelen voor de begeleiding en realisatie van deze projecten. De projectlijst werd door het Stadsatelier geëvalueerd en gerelateerd aan de andere opgaves die het heeft gekregen. Onder de titel “XII werken” werd een aangepaste projectlijst opgesteld. Voor de woonprojecten werkt het Stadsatelier een kader uit met verschillende vormen van begeleiding, gekoppeld aan procedures om de projecten in de markt te zetten. Voor elk project doet het Stadsatelier een gemotiveerd voorstel van begeleidingskader.