Zilverlaan

Voor de woonontwikkeling in de Zilverlaan werd door het Stadsatelier Oostende een unieke samenwerking opgezet tussen de stad, de vzw Duinhelm, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonwel en de private ontwikkelaar CONDOR. De samenwerking toont aan dat een ontwikkelingsvisie die zowel de perceelsgrenzen als de klassieke opdeling in huisvestingssectoren (sociaal wonen, wonen met zorg en marktconform wonen) overschrijdt, winsten oplevert voor de bewoners én voor de buurt.

CONDOR werd laureaat van een wedstrijd die de stad organiseerde onder begeleiding van het Stadsatelier Oostende. De projectontwikkelaar zal 65 woningen realiseren met een collectieve speelstraat, ondergronds parkeren en een publiek toegankelijk park.

Het stuk grond van ongeveer 15.000 m2 werd te koop aangeboden door de stad Oostende via het AGGB. Opmerkelijk daarbij was dat de prijs voor het perceel werd vastgezet op 2.150.000 euro, en dat de kandidaat-kopers moesten bieden met een kwalitatief ontwikkelingsvoorstel. Dat voorstel werd door een jury afgetoetst aan een ontwerpkader dat door het Stadsatelier Oostende was opgesteld en de voorwaarden vastlegde waaraan de woonontwikkeling moet voldoen. Het ontwerpkader maakte de koppeling met de naastgelegen percelen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonwel en de vzw Duinhelm, en vroeg een visie op een perceelsoverschrijdend landschapsontwerp met de volgende elementen: een dreef aan de Zilverlaan, een groene parkzone die over de verschillende percelen heen loopt, en een publieke doorsteek naar het achtergelegen sportpark. Daarnaast moest het project inzetten op het collectief gebruik van infrastructuur en ruimte: ondergronds parkeren voor de bewoners, compact en geclusterd wonen, een groenruimte die ook rendeert voor de buurt, en collectieve nutssystemen voor water en energievoorziening.

Eind 2016 duidde een jury met vertegenwoordigers van het Stadsatelier Oostende, Woonwel, Duinhelm en het AGGB, het voorstel van CONDOR aan als de meest kwalitatieve inzending.

Een autovrije woonomgeving en een park voor de buurt

Tegenover de klassieke verkaveling plaatst CONDOR een kindvriendelijk en autovrij concept. Bewoners parkeren hun wagen ondergronds of in de collectieve dreef, waardoor er ruimte vrij komt voor een groen park waar niet alleen de bewoners maar ook de buurt van kan genieten. Daarnaast hebben de woningen een eigen tuin en geven ze uit op een ruime speelstraat die plaats biedt voor allerlei activiteiten. Er zullen een 65-tal woningen worden gebouwd, waarvan 40 grondgebonden eengezinswoningen en 25 stapelwoningen. Prijzen starten vanaf 229.500 euro voor de grondgebonden woningen en vanaf 179.500 euro voor de stapelwoningen. Het ontwerp werd uitgetekend door het architectenbureau Bovenbouw en het stedenbouw- en landschapsbureau Cluster.

Het landschapsontwerp van CONDOR wordt ook doorgetrokken op de terreinen van Woonwel en Duinhelm. Voor de realisatie van het perceelsoverschrijdend park stelt elk van de partners ongeveer één derde van zijn eigen terrein ter beschikking. Het resultaat wordt een publiek toegankelijk park dat over de verschillende eigendommen heen loopt en een doorsteek maakt naar de sportterreinen van de Schorre. De volledige ontwikkeling beslaat bijna 3,4 hectare, waarvan 15108 m2 in eigendom van CONDOR, 6000 m2 in eigendom van Duinhelm, en 12840 m2 in eigendom van Woonwel.

Een duurzame samenwerking

Voor Woonwel zal het bureau ampe.trybou architecten een ontwerp opmaken voor een 50-tal sociale koopwoningen. De vzw Duinhelm heeft voor zijn zorgwoonproject voor twee maal 20 personen met een verstandelijke beperking (4 leefgroepen van 10 personen) een ontwerper gezocht via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. De opdracht werd gegund aan het architectenbureau Raamwerk.

De verschillende partners zullen regelmatig blijven samenkomen bij het Stadsatelier Oostende om de verschillende projecten binnen het masterplan op elkaar af te stemmen.

landschapsontwerp perceelsoverschrijdend park © Cluster ontwerpbureau - landschap en stedenbouw

Zorgwoonproject Duinhelm © Raamwerk architecten

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.