Stadsdiensten

College & Gemeenteraad


Financiën en Overheidsopdrachten


Onthaal en Communicatie


Cultuur, Bibliotheek en Archief


Ruimtelijke Ordening, Wonen, Economie en Milieu


Openbaar Domein


Autonome diensten


Strategische Coördinatie


Integrale Veiligheid en Samenleven


Kinderopvang, Jeugd, Onderwijs en Sport


Personeel en Bestuurszaken


Facilitair Beheer en Aankoop, GIS en IT


En verder:


AG's