Stadshoeveroute

Wie aan Oostende denkt, denkt niet meteen aan landbouw. De zon, de zee en het strand liggen meer voor de hand. De stad aan zee is dan ook gericht naar de zee.

Maar ook de groene rand rond Oostende verdient alle aandacht. Deze loopt van de duinen van Raversijde door het Geuzenbos en het Krekengebied, langs de Spuikom tot aan de duinen op de Oosteroever. In die groene gordel loopt onder meer ook het Groen Lint, een wandel- en fietstraject van 35 km.

In die groene rand rond Oostende is er niet alleen ruimte voor ontspanning en recreatie, er wordt ook hard gewerkt. En dat gebeurt onder meer op de actieve landbouwbedrijven die Oostende rijk is. De landbouw in Oostende kent een grote diversiteit: varkensteelt, runderen, melkvee, gras- en akkerland, zuivelproductie, hoevetoerisme… Sommigen bespelen een zeer specifieke nichemarkt met nieuwe producten en innovatieve investeringen.

De landbouwer verdient waardering en ondersteuning bij zijn werk in het bijdragen tot de productie van onze dagelijkse voedselvoorziening. De Stad Oostende wil hier uiteraard bij helpen en de landbouwers en de landbouw in de kijker plaatsen, onder andere met de Stadshoeveroute.

Ontdek alle Steense en Oostendse hoeven op de Stadshoeveroute: een fietstocht (30 km) en wandeltocht (15 km) door het Oostendse platteland en langs Oostendse boerderijen.

Wij wensen je een boeiende en mooie ontdekkingstocht langs de Oostendse hoeves!