Stadshoeveroute

Hoofdthemas

Wie aan Oostende denkt, denkt niet meteen aan landbouw.

De zon, de zee en het strand liggen meer voor de hand. De stad aan zee is dan ook gericht naar de zee.

De laatste jaren heeft Oostende echter meer en meer aandacht aan zijn andere zijde: de groene rand rond Oostende, die loopt van de duinen van Raversijde door het Geuzenbos en het Krekengebied, langs de Spuikom tot aan de duinen op de Oosteroever. In die groene gordel loopt onder meer ook het Groen Lint, een wandel- en fietstraject van 30 km.

In die groene rand rond Oostende is er niet alleen ruimte voor ontspanning en recreatie, er wordt daar ook gewerkt. En dat gebeurt onder meer op de actieve landbouwbedrijven die Oostende rijk is. De landbouw in Oostende kent een grote diversiteit: varkensteelt, runderen, melkvee, gras- en akkerland, zuivelproductie, hoevetoerisme… Sommigen bespelen een zeer specifieke nichemarkt met nieuwe producten en innovatieve
investeringen.

De landbouwer verdient onze waardering en ondersteuning voor zijn werk in het bijdragen tot de productie van onze dagelijkse voedselvoorziening. Als Stadsbestuur nemen wij heel graag de gelegenheid te baat om de landbouwers en de landbouw in de kijker te plaatsen. En dat doen we onder meer met deze Stadshoeveroute.

Deze fiets- of wandeltocht langs de Oostendse boerderijen werd voor het eerst in 2000 gepubliceerd en kende een voortdurend en groot succes.

Het agrarische aspect van de groene rand van Oostende is vandaag onvoldoende gekend. Via deze stadshoeveroute zetten we de landbouw in Oostende letterlijk op de kaart.

Wij wensen u een boeiende en mooie ontdekkingstocht langs de Oostendse hoeves.