Stadsleveranciers: zaken doen met Stad Oostende

Voor werken, leveringen en diensten die Stad Oostende bestelt, is de stad verplicht om altijd rekening te houden met de wetgeving op de overheidsopdrachten. Via deze infopagina wil Stad Oostende de lokale ondernemers zo veel mogelijk ondersteunen om ook deel te nemen aan overheidsopdrachten.

De basisbeginselen van de wetgeving zijn: 

  • iedereen die inschrijft voor een opdracht, wordt op een gelijke en niet-discriminerende wijze behandeld
  • opdrachten worden zoveel mogelijk gegund na mededinging en op een forfaitaire grondslag
  • er wordt zoveel mogelijk transparant gehandeld

Op deze manier kan het stadsbestuur steeds de beste keuze maken en zijn de kandidaten er zeker van dat de gunning van een opdracht op een correcte manier gebeurt.

Ben je aannemer, leverancier of dienstverlener en wil je graag werken voor Stad Oostende?

Vul dan het inschrijvingsformulier in. Je maakt dan een goede kans om uitgenodigd te worden voor overheidsopdrachten die we gunnen via 'onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking'. Vermeld duidelijk voor welk soort opdracht van werken, leveringen of diensten je graag zou opgenomen worden.

Stad Oostende engageert zich om steeds na te gaan of er bij de inschrijvingen geschikte leveranciers beschikbaar zijn voor een opdracht. Medewerkers van de Stad kunnen zo snel een actuele database van bedrijven terugvinden en aanschrijven in functie van de aankoop. Meer nog, het is de bedoeling om voor alle werken, leveringen en diensten steeds ook Oostendse firma's te raadplegen, indien die er zijn.

Schrijf je hier in!

Overzicht gepubliceerde overheidsopdrachten

Hieronder vind je een actueel overzicht van alle lopende overheidsopdrachten. Klik op de link voor meer info of om deel te nemen aan de overheidsopdracht.

Opdracht: Personenalarmering voor de assistentiewoningen voor 4 jaar (370.D.010)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474447

Opdracht: Leveren van speelinfrastructuur in het Openluchtcentrum Duin en Zee (110.L.576)

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471711

Opdracht: Raamovereenkomst voor de levering van conserven voor een periode van maximum 4 jaar

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=472219

Opdracht: Raamovereenkomst voor het nivelleren van stranden en dijken in Oostende (6100.W.003).

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=473620